Toprak unsuru ile diğer unsurların mukayesesi yapılarak toprağın manen onların fevkinde olduğu anlatılmaktadır. Diğer unsurlarla toprağın biraz daha teferruatlı mukayesesini yapıp, birkaç örnekle konuyu anlayışımıza yaklaştırabilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Toprak; hava, su, ateş gibi temel unsurlar içinde en kesif, en somut, en cismani özelliğe sahip olan unsurdur. Bu yüzden cismaniyeti temsil hakkı toprağındır. Ve toprak hayata kaynak ve daye (dadı) olma konusunda birinci sıradadır. Dikkat edilirse bütün biyolojik canlıların kökeni ve menşei topraktır.

Hazreti Âdem (as)’in ilk yaratılışı direkt topraktandır.

Allah’ın unsurlar içinde toprağı öne çıkarmasının en önemli hikmeti; toprağın sebep olma açısından en zayıf, en adi, en geçişken (yani tevhide ulaşmanın en kolay sebebi) olmasıdır. Şayet toprak kesif değil de; daha güçlü, daha karmaşık ve daha latif bir unsur olmuş olsa idi, insanlar sonuçları sebepten bilir, tabiat bataklığına daha çok saplanırlardı.

Bu yüzden Allah; sebepleri adi, sebeplere takılan sonuçları çok yüksek bir sanat harikası olarak icat ediyor ki, insanlar sebeplerde takılıp şirke düşmesinler. Ama buna rağmen maalesef çok insanlar yine de sebeplere takılıp kalıyorlar.

Mesela; hava görünmediği yani toprağa nispeten daha nurani, daha latif olduğu için; havaya takılan nimet ve sanatlar da onunla beraber görünmüyor. Hatta bu nimetlerin havaya nispeti daha kolay oluyor. Ama toprak daha görünür, daha kesif ve daha maddi olduğu için; hem ona takılan nimetler daha görünür, hem de toprağın acizliği ve maddi ciheti daha anlaşılır oluyor. Bu yüzden Allah; hayata ve sanatlarına köken olma önceliğini toprağa vermiş. Diğer sebepler toprağa nispeten daha nurani, daha latif, daha karmaşıktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...