"Toprakta, her bir zerresi, kabildir ki, muhtelif bütün tohumlar ve çekirdeklere medar ve menşe olsun. Eğer memur olmazsa, lâzım geliyor ki, otlar ve ağaçlar adedince mânevî cihazat ve makineleri tazammun etsin." Toprağa dikkat çekilmesinin nedeni nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir tohumun açılıp, vücut bulması için toprak, su ve güneş gibi unsurların yardımlaşması ve dayanışması lazımdır. O tohumu bir mâmul sayarsak, o mâmulün üretildiği fabrika da topraktır. Toprak, o tohuma hem kaynaklık hem de annelik vazifesi görüyor. Öyle ise toprak ile tohum arasında sıkı bir bağ vardır.

Toprak ve toprağı teşkil eden zerreler ya bütün bitkilerin plan ve programını bilen bir ilme ve onları tatbik sahasına dökecek bir kudrete sahiptirler ya da onlara bu işi yaptıran perde arkasında sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi bir Zât var. Cansız ve şuursuz toprağın birbirinden farklı milyonlarca bitkiyi tanıması elbette mümkün değildir.

Bir tohumun açılıp vücut bulmasında, sadece toprağın değil bütün kâinatın intizamlı bir şekilde çalışıp işlemesi gerekir. Zira o tohumun içindeki hayatın teşekkülü bütün unsurların ve sebeplerin işlemesine ve çalışmasına bağlanmıştır. Öyle ise bir tohumun vücudu bütün kâinatın vücudu ve çalışması ile mümkündür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

iLLeGaLTM
Cevabınız için teşekkürm ederim.Suali ben etmiştim.Şeytan bu hususta vesvese verdiği için cevabınıza ihtiyacım vardı.Ancak nedense vesveseyi tard edemedim.Yanılmıyorsam verdiğiniz cevabı tam anlayamadım. ''Toprak, o tohumun bütün keyfiyetlerini bilmeden ona kaynaklık ve annelik edemez.'' Cümlesinde ki ''Keyfiyet'' teki maksad nedir?Tohumun keyfiyeti nedir? Ayrıca vesvese yoluyla gelen bir itirazdır zannediyorum ki İlkokulda bizlere öğrenme amaçlı tohumdan nasıl bitkinin çıktığını göstermek için ödev verirlerdi.Biz fasulyeleri alır toprağa değil bir pamuğun içine koyar ve sulardık.Tohum yine yeşerirdi.Toprağın ne hükmü kalıyor Bu itiraza karşı çaresiz kaldım.Yine siz abilerimden yardım istiyorum. Şimdiden allah razı olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)
Burada tohun için yapılan yorum, pamuk için de geçerlidir. Verilen mesaj şudur; binlerce tohum var. Her biri diğerinden farklıdır. Birisi şeker fabrikası gibi ise, diğeri, pamuk fabrikası gibidir. Her fabrikanın ise çalışma şartları farklıdır. Bir insan şeker fabrikasında mühendis olarak çalışıyorsa, pamuk fabrikasında da aynı şeyi yapar, denemez. Zira iki fabrikanın ve fabrikada çıkan ürünün çok farkı vardır. Ama bu işi toprak, pamuk veya başka bir şey, farketmez, çok kolay yapıyr. Aynı toprağa hangi çekirdeği atıyorsanız, onu tanıyor ve yetişme tarzını tespit ediyor, bir mühendis gibi, onun yeşermesini ve meyve vermesini sağlıyor. Bu durumda bir parça toprak, insandan daha zeki ve akıllı olmaz mı? Bunun cevabı elbette ki olamaz olacaktır. Öyle ise cevabı nedir? Cevabı, toprak bir fabrikadır, Arkasında sonsuz ilmi olan biri onu işletiyor demektir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
kazakx

Gunumuz teknolojisi ile biliniyor ki cekirdegin icindeki dna ve dna'ya ait kompleks techizatlar topraktaki elementleri (zerreleri) istihdam ediyor, yani topragin bu donanima (makinalar vs) sahip olmasina gerek yok. Yani asil isi goren dna ve asil dna bir fabrikaya benzetilmesi lazim. Bu eserlerin yazildigi donemde dna'nin varligi bilinmiyormuydu, yoksa burda ustadimizin farkli bir yaklasimi mi soz konusu?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Bir kağıda yüz metre boyunda bir gökdelen oluşsun diye bir yazı yazsak, hatta gökdelenin bütün ayrıntıları da bu yazının içinde olsa, bu yazı o gökdeleni güzelce yapar ya da yaptı dememiz aklen mümkün değil. Mesela yazıda on bin tuğla kullanılsın ibaresinin olması, tuğlanın nesnel halini yoktan var etmeye yetmiyor.

Dna örnekteki bu yazı gibidir; dna içindeki kodlar nesnel gerçekliğe denk gelmiyor ki, bu kodlar kalıplar ve fabrikalar gibi görülsün.

DNA'nın başlıca rolü bilginin uzun süreli saklanmasıdır. ... Protein ve RNA gibi hücrenin diğer bileşenlerinin inşası için gerekli olan bilgileri içermesinden dolayı DNA; bir şablon veya reçeteye benzetilir. Bu genetik bilgileri içeren DNA parçaları gen olarak adlandırılır.

Doktorun yazdığı reçeteyi kaynatıp içsek bize şifa olmaz; ama reçetedeki yazan ilaçları nesnel bir şekilde alıp kullanırsak inşallah şifaya vesile olur.

Kayısı çekirdeğinin içindeki Dna güneşin doğmasını, yağmurun yağmasını, toprak içindeki minerallerin ince bir elek ile toplanmasını temin edemez.

Üstadımızın toprak üzerinden örnek vermesi genel bir kalıp olup her şeye tatbik edilebilir. O zaman toprak, şimdi DNA, yarın başka bir şey... Önemli olan bu gibi şeylerin yaratmaktan aciz olmasının bilinmesidir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yolcu74

İlk satırda geçen "kabildir ki" kelimesi ne anlama gelmektedir ? Anladığım kadarıyla burada kabil (çeşitli, türlü ) olması gerekiyor. Bu mana doğru mudur?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

“Meselâ, toprakta, her bir zerresi, kabildir ki, muhtelif bütün tohumlar ve çekirdeklere medar ve menşe olsun.”

Bu cümlenin anlamı toprağın her bir zerresinin kendi başına kendi ilmi ve kudreti ile muhtelif bütün tohumlar ve çekirdeklere medar ve menşe olması kabil yani mümkün değil anlamına geliyor. Cümlenin devamındaki şu ifadeler izah ve açılım niteliğindedir:

“Eğer memur olmazsa, lâzım geliyor ki, otlar ve ağaçlar adedince mânevî cihazat ve makineleri tazammun etsin. Veyahut onların bütün tarz-ı teşkilâtını bilir, yapar, bütün onlara giydirilen suretleri tanır, dikebilir bir san'at ve kudret vermek lâzım gelir.”

Bu ise kabil ve mümkün değildir yani gerek toprağın gerek toprak içindeki zerrelerin böyle bir güce ve yaratmaya menşe ve medar olmaları asla ve kata kabil ve mümkün değildir. Zerreler eğer Allah’ın birer memuru olmazsalar bütün tohum ve çekirdeklere medar ve menşe olmaları kabil değildir.

Özetle burada kabil kelimesi “mümkün ve olabilir” anlamına geliyor ve cümlenin devamındaki olumsuzluk ifadeleri de kabil ifadesini kabil değil anlamına dönüştürüyor.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yolcu74

Cevap için teşekkürler, ALLAH CELLE CELÂLUHU razı olsun. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Selcuk16

Makine olayını anlayamadım.herbir meyvenin çekirdeği aynı olsa aynı özellikte olsa ama onlardan farklı farklı meyveler çıksa o zaman ağaçlar adedince makineleri anlayacağım ama zaten elma çekirdeği farklı özellikte şeftali çekirdeği farkli özellikte değil mi ?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Şeftali çekirdeğinin içinde şeftaliyi icat edecek cihaz ve makinelerin olması gerekiyor. Elma çekirdeğinin içinde de elmayı icat edecek makine ve cihazların olması gerekiyor.

Her bir tohum içinde o tohuma özgü birer cihaz ve makinelerin olduğunu farz etmek gerekiyor ki bu asla mümkün değildir.

Ayrıca tohumların temel maddeleri birbirine çok yakın olduğu için sanki her tohum aynı gibide düşünülebilir. Bu açıdan bakıldığında her tohum bütün meyve ve sebzeleri icat edecek makina ve cihazlara sahip olması gerektiği düşünülebilir.

Bir tohumun açılıp vücut bulmasında, bütün kâinatın intizamlı bir şekilde çalışıp işlemesi gerekir. Zira o tohumun içindeki hayatın teşekkülü bütün unsurların ve sebeplerin işlemesine ve çalışmasına bağlanmıştır. Öyle ise bir tohumun vücudu bütün kâinatın vücudu ve çalışması ile mümkündür.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...