"Toprakta, her bir zerresi, kabildir ki, muhtelif bütün tohumlar ve çekirdeklere medar ve menşe olsun. Eğer memur olmazsa, lâzım geliyor ki, otlar ve ağaçlar adedince mânevî cihazat ve makineleri tazammun etsin." Toprağa dikkat çekilmesinin nedeni nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir tohumun açılıp, vücut bulması için toprak, su ve güneş gibi unsurların yardımlaşması ve dayanışması lazımdır. O tohumu bir mâmul sayarsak, o mâmulün üretildiği fabrika da topraktır. Toprak, o tohuma hem kaynaklık hem de annelik vazifesi görüyor. Öyle ise toprak ile tohum arasında sıkı bir bağ vardır.

Toprak ve toprağı teşkil eden zerreler ya bütün bitkilerin plan ve programını bilen bir ilme ve onları tatbik sahasına dökecek bir kudrete sahiptirler ya da onlara bu işi yaptıran perde arkasında sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi bir Zât var. Cansız ve şuursuz toprağın birbirinden farklı milyonlarca bitkiyi tanıması elbette mümkün değildir.

Bir tohumun açılıp vücut bulmasında, sadece toprağın değil bütün kâinatın intizamlı bir şekilde çalışıp işlemesi gerekir. Zira o tohumun içindeki hayatın teşekkülü bütün unsurların ve sebeplerin işlemesine ve çalışmasına bağlanmıştır. Öyle ise bir tohumun vücudu bütün kâinatın vücudu ve çalışması ile mümkündür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

iLLeGaLTM
Cevabınız için teşekkürm ederim.Suali ben etmiştim.Şeytan bu hususta vesvese verdiği için cevabınıza ihtiyacım vardı.Ancak nedense vesveseyi tard edemedim.Yanılmıyorsam verdiğiniz cevabı tam anlayamadım. ''Toprak, o tohumun bütün keyfiyetlerini bilmeden ona kaynaklık ve annelik edemez.'' Cümlesinde ki ''Keyfiyet'' teki maksad nedir?Tohumun keyfiyeti nedir? Ayrıca vesvese yoluyla gelen bir itirazdır zannediyorum ki İlkokulda bizlere öğrenme amaçlı tohumdan nasıl bitkinin çıktığını göstermek için ödev verirlerdi.Biz fasulyeleri alır toprağa değil bir pamuğun içine koyar ve sulardık.Tohum yine yeşerirdi.Toprağın ne hükmü kalıyor Bu itiraza karşı çaresiz kaldım.Yine siz abilerimden yardım istiyorum. Şimdiden allah razı olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)
Burada tohun için yapılan yorum, pamuk için de geçerlidir. Verilen mesaj şudur; binlerce tohum var. Her biri diğerinden farklıdır. Birisi şeker fabrikası gibi ise, diğeri, pamuk fabrikası gibidir. Her fabrikanın ise çalışma şartları farklıdır. Bir insan şeker fabrikasında mühendis olarak çalışıyorsa, pamuk fabrikasında da aynı şeyi yapar, denemez. Zira iki fabrikanın ve fabrikada çıkan ürünün çok farkı vardır. Ama bu işi toprak, pamuk veya başka bir şey, farketmez, çok kolay yapıyr. Aynı toprağa hangi çekirdeği atıyorsanız, onu tanıyor ve yetişme tarzını tespit ediyor, bir mühendis gibi, onun yeşermesini ve meyve vermesini sağlıyor. Bu durumda bir parça toprak, insandan daha zeki ve akıllı olmaz mı? Bunun cevabı elbette ki olamaz olacaktır. Öyle ise cevabı nedir? Cevabı, toprak bir fabrikadır, Arkasında sonsuz ilmi olan biri onu işletiyor demektir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...