Block title
Block content

"Tûr-i Sînâ'daki münâcât-ı Mûseviyede... O’nun haşyetinden ezilip dağılıyor ve sizden ahz-ı mîsak için üstünüzde Cebel-i Tûr'u tuttuğunu,.." Tûr-i Sîna hakkında bilgi verir misini? Bu dağın Mûsâ as ile münasebeti nedir? "Ahz-ı Mîsak" nedir?

 
Soru Detayı:

Ve Tûr dağının üzerlerinde tutulmasının sebebi nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tûr-i Sîna hakkında bilgi ve Mûsâ Aleyhisselâm ile münasebeti:

Süryanicede  tûr, dağ demektir. Sina Dağı; Mûsâ Dağı veya Harea Dağı olarak da bilinir. Mısır’da Sina Yarımadasında ve Kızıldeniz’in kuzeyinde yer alır. Yüksekliği 2.285 metredir. Kur’ân-ı Kerîm'de Tûr-i Sîna olarak geçer. Bu dağ Hz. Mûsâ’nın (a.s.) Allah kelamını işittiği dağdır. Dört semâvî kitaptan biri olan Tevrat bu dağda Hz. Mûsâ’ya indirilmiştir.

Ahz-ı Mîsak nedir? Tûr dağının üzerlerinde tutulmasının sebebi:

Benî-İsrail, Hazret-i Mûsâ’ya ittiba ederek Tevrat’ın hükümlerine uyacaklarına dair Allah’a söz verdiler. Bu esnada, Tur dağı da üzerlerine yıkılacakmış gibi eğilmiş ve onlar bunu da gördükleri hâlde bir sonraki âyette beyan edildiği gibi, yine haktan yüz çevirmişlerdi.

“Hani, (Tevrat ile amel edeceğinize dair) sizden sağlam bir söz almış, Tûr dağını da tepenize dikmiş ve 'Sakınasınız diye  size verdiğimiz Kitab’ı sıkı tutun, onun içindekileri düşünün (gafil olmayın).' demiştik.” 

“Bundan sonra yine yüz çevirdiniz. Allah’ın bol nimeti ve merhameti olmasaydı, herhâlde ziyana uğrayanlardan olurdunuz.”(Bakara, 2/63)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...