Türk milleti için kullanılan "Kur’ân’ın bayraktarı ve senâ-i Kur’âniyeye mazhar" olduğuna dair örnek verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ey îman edenler! Sizden kim dininden dönerse (bilsin ki) Allah, sevdiği ve kendisini seven, mü'minlere karşı alçakgönüllü (şefkatli), kâfirlere karşı onurlu ve zorlu bir toplum getirecektir. (Bunlar) Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar (hiçbir kimsenin kınamasına aldırmazlar). Bu, Allah'ın dilediğine verdiği lütfudur. Allah'ın lütfu ve ilmi geniştir." (Maide, 5/54)

Bediüzzaman Hazretleri bu âyet-i kerîmeyi naklettikten sonra şöyle der:

"... فَسَوْفَ يَاْتِى اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (Mâide, 5/54.) âyetine güzel bir mâsadak oldunuz. Şimdi Avrupa'nın ve Frenk-meşrep münafıkların desiselerine uyup şu âyetin evvelindeki hitaba mâsadak olmaktan çekinmelisiniz ve korkmalısınız!"(1)

" Türkler hakkında sena-i Peygamberî muhakkaktır. Birkaç yerde Türklerden ehemmiyetle bahsetmiş. Hadîs var... Bir numunesi, Sultan Fatih hakkındaki hadîstir."(2)

"Konstantiniyye (İstanbul) mutlaka feth olunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Ve o asker ne güzel askerdir."(3)

"Habeşliler sizle uğraşmadıkça siz de onlarla uğraşmayınız. Hele Türkler size dokunmadığı sürece siz de Türkler'e (sakın) dokunmayınız!"(4)

"Hıfz on kısma ayrılmıştır. Dokuzu Türklerde, biri (de) diğer insanlardadır."(5)

Osmanlı ve Selçuklu devletleri 1.000 yıl İslam aleminin lideri ve bayraktarı olmuş ve İslam’ın yayılmasına çok büyük hizmet etmişlerdir.

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Üçüncü Mebhas.
(2) bk. Emirdağ Lâhikası-II, 33. Mektup.
(3)
bk. Buhârî; Tarihu'l-Kebîr, cilt 1, kısım 2, s.81; Ahmed bin Hanbel, Müsned 4/42; El-Hakîm, Müstedrek 4/42-422.
(4) bk. Ebû Dâvûd, Sünen-i Dâvûd, 4/112.
(5) bk. Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî, Ramuz El-hadîs, 4140 nolu hadîs.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...