Türkçe ibadet neden yasak?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Türkçe ibadetin batıllığı ve yanlışlığı hakkında çok şeyler söylenebilir. Biz bunlardan bazılarını birkaç madde şeklinde izah edelim:

Birincisi: Allah’ın bir kelimesindeki haşmet ve müessiriyet, insanların bir kitabına bedeldir, bu yüzden zikir ve kulluk makamı olan ibadetlerde; Allah kelamını okumak daha gerekli ve kabule yakın bir makamdır.

İkincisi: İnsanların ibadet esnasında okunan ayet ve hadislerin mealini öğrenmesi zor değildir. Kısacık dünya hayatı için yüzlerce binlerce şey öğrenen adam, ebedi hayatının lazımı olan ayet ve hadislerin mealini öğrenmemek mazeret değildir. Bizim tembelliğimiz ve keyfimiz için, ibadetin şekli değiştirilmez, manası bozulamaz. Zaten dua ve namaz gibi şeylerde okunan ayet ve hadisler ibadettir, yoksa vaaz ve talim makamı değildir. İbadetler, eğitilme ve ilim tahsil makamı değil, Allah ile kul arasında bir tazim ve hürmet makamdır.

Üçüncüsü: Arap dilinin farkı; çok zengin ve cami bir dil olmasıdır. Aynı zamanda beliğ ve fasih bir dildir. Dünya dilleri içinde hiçbir dil, zenginlik ve beyan keskinliğinde Arapça'ya yaklaşamıyor, bunu dil bilimcileri kati delilleri ile ispat ediyorlar.

Mesela, Türkçe'de yüz bin kelime varsa, Arapça'da milyonu geçiyor. Gramer açısından da Arapça çok zengin bir dildir. En önemli unsur da; Arapça'nın Kur'an’ın orijinal dili olmasıdır, Allah’ın tercihi olmasıdır. Günümüzdeki Türkçe'nin böyle eşsiz bir belagata sahip Kur’an’a karşılık gelmesi, elbette imkansızdır.

Dördüncüsü: İbadet dili tıpkı tıp ve ilaç dili gibi evrensel bir dildir. Bir gayesi de Müslümanlar arasında ortak bir dil, ortak bir payda olmasıdır. Her millet ibadet dilini kendi diline uyarlarsa, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberlik zedelenir.

Mesela, ezan ve kamet dünyanın her yerinde aynıdır, değişmez. Malezyalı bir Müslüman İstanbul’a gelse ezan, kamet ve namaz gibi ibadetlerde aynı dili bulur ve zorlanmaz.

Beşincisi: İbadet kutsal bir görevdir. İçeriği nasıl kutsal ise, sureti olan lafız yönü de kutsal olmak zorundadır. Kutsal bir içeriğe, dünyevi bir elbise giydirilmez. Kur’an’ın dili de içeriği de kutsaldır. Ama Arapça olsun, Türkçe olsun, Kur’an olmadıkça beşeri ve maddidir. Öyle ise ibadet içinde Arapça da olsa beşeri kelam olmaz ve olmamalıdır.

Altıncısı: Ameller niyete göredir; lakin amelin şart ve kalıplarını insan değil, Allah belirler. İnsan, Allah tarafından belirlenen bu kalıplara uymak zorundadır. Şayet herkes niyet amelden önemli deyip, kafasına göre hareket ederse, ortada din diye bir şey kalmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...