"Türkçülük perdesi altına giren ve hakikaten Türk düşmanı olan hamiyetfuruş mülhidler" Türk milliyetçiliğini hararetle savunan bir insan nasıl Türk düşmanı olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu tip insanlar görünüşte Türkçü ya da Türklük için mücadele ettiğini zannederken veya görünürken, gerçekte ise Türklere zarar veriyorlar. Mesela, Anadolu'da yaşayan farklı etnik kökende olan insanları Türkçülük yaparak tahrik ediyorlar ve o etnik grupların Türklere olan bağlılık ve sadakatini bozuyorlar.

Kürtlerde milliyetçilik duygusunun uyanmasında ve bunun neticesinde PKK terör örgütünün oluşmasında bunların büyük bir payı vardır.

Oysa Türkçülük yapmak yerine bizi bir arada tutan bizi birbirimize bağlayan din kardeşliği ve vatan bağına vurgu yapılmalıdır. İşte o zaman Türklerin liderliği altında bulunan Kürtler ve diğer etnik gruplar, huzur ve sükûnet içinde beraber yaşayacaklar.

Ziya Gökalp, Nihal Atsız, yeni rejim kurucuları gibi görünüşte Türk milliyetçisi ama hakikatte Türke zarar veren kişlerdir. Anadolu topraklarında dinsiz bir ırkçılığın yetişmesinde ve yeşermesinde önayak olmuşlar. Bu coğrafyada ırkçılık fitnesini ateşleyerek Türklerin dirliğine ve birliğine halel getirmişlerdir.

İslam ve Türklük et ile tırnak gibidir. Bu ikisini ayırmaya çalışanlar, Türklüğün kimyası ile oynuyor demektir. İslama düşman olan dolaylı bir şekilde Türklüğü de düşman demektir. Bu sebeple ağzından Türklüğü düşürmeyip İslamı inkâr eden mülhitlerin Türklük davası, samimi değildir ve zahiridir. En azından bilmeden zarar vermek anlamı taşır.

Ayrıca aslen Diyarbakır'lı olup anne ve baba tarafından Kürt olan Ziya Gökalp'in, Türkçülüğün bu ülkede yerleşmesinde en büyük emek sarf edenlerden olması da Üstad'ın bu "Türkçülük perdesi altına giren ve hakikaten Türk düşmanı olan hamiyetfuruş mülhidler" tezini ve cümlesini desteklemektedir. Evet, bu gibi adamlar, Türkçülük adına Türklere ve ülkemize büyük zarar verdiler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...