"Ubudiyet" ile "Vazife-i Risalet" arasındaki farklar nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ubudiyet; Hz. Peygamber (asv)'in Allah’a karşı kulluğu iken, vazife-i risalet; Peygamber (asv)'in, Allah ve insanlara karşı ödevi ve sorumluluğudur.

Ubudiyette Hz. Peygamber (asv)'in iman ve ibadeti söz konusu iken, vazife-i nübüvvette Allah’tan aldığı emir ve yasakları, insanlığa harfiyen aktarması söz konusudur.

Ubudiyetin sınırları müphem ve mutlak iken, vazife-i risaletin sınırları muhkemdir. Zira Peygamber (asv) risalette sadece mübelliğdir, ziyade ve noksan yapamaz.

Ubudiyet, şahsi ve özel bir ahval iken, vazife-i risalet umumi ve alemşümul bir ahvaldir.

Ubudiyet, irade temelli bir durum iken, vazife-i risalet vehbi ve cebri bir durumdur. Zira hiçbir peygamber nübüvvet vazifesini gönüllü veya iradesi ile üzerine almamıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...