Block title
Block content

"Ubudiyet ise onun yüzünü (insanın)... müntehadan mebde'e çeviren bir hayt-ı vuslat, yahut mebde' ve münteha ortasında bir nokta-i ittisaldir." Bu cümleyi biraz açar mısınız? Mebde ne, münteha ne demek?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kainat ve mahlukatı bir ağaca benzetirsek, insan, bu ağacın neticesi olan meyvesidir. Nasıl ki, meyvenin içindeki çekirdek, bütün ağacın bir nevi özetidir. Bütün ağacın her şeyi ile alakadardır. Hatta, denebilir ki, ağaç çekirdeğin içinde dürülüdür. İnsandaki kalp de aynen o çekirdek gibi, bütün kainat ve mahlukat ile alakadardır. Ve onların bir çeşit özeti hükmündedir. Onun için kalp ile mahlukat arasında sıkı bir bağ ve alaka vardır. Meyve ile ağacın alakası gibi.

İnsan, fikren kesrete müpteladır. Ancak insanın kalbi, ibadet sayesinde yüzümüzü, mebde olan Yaratıcıya çevirmektedir. Zira her şeyin kaynağı odur. Kalp, ancak onu hatırlamakla huzur bulur.

İbadet, müntehadan, yani mahlukattan ve masivadan,  mebde’e, yani Halıka ve Rabbimimize kavuşturan kalın bir ip, bir bağ olarak tarif ediliyor.

Bir ağacın müntehasına ve sonuna  dal budak ve meyve açısından bakılırsa, çokluğu ve kesreti andırır. Ama mebdeye doğru, yani gövde ve köke doğru indikçe, vahdet ve birliğe doğru yaklaşır. En sonunda tek bir köke varır. Aynen öyle de, mahlukat, münteha dediğimiz kesret ve çokluğu ifade eder. Allah ise, mebde gibi, vahdet ve birliği gösterir. İşte ibadet olmasa idi, insanın kalbi, bu kesret ve münteha olan mahlukatın içinde boğulup gidecekti.

İbadet, Allah ile kul arasında, sağlam ve kalın bir ip, nurani bir bağ oluyor. Ya da mebde ve münteha ortasında bir nokta-i ittisal, yani Allah ile mahlukat ortasında bir birleşme noktasıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...