Block title
Block content

"Üç nokta-i nazar, şu zamanın içtihadâtını arziye yapar, semâvîlikten çıkarıyor. Hâlbuki şeriat semâviyedir ve içtihadât-ı şer’iye dahi, onun ahkâm-ı mesturesini izhar ettiğinden, semâviyedirler." İçtihadın arziye veya semavi olması nasıl olur?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İçtihadın arzi olması, ayet ve hadisleri dünya yaşamına uygun hale getirme çabasıdır.

İçtihadın semavi olması ise, ayet ve hadisleri Allah’ın rızasına uygun bir şekilde anlama ve ahireti imar etme çabasıdır.

Arzi içtihatta merkezde dünya ve dünyevileşme varken, semavi içtihatta ise, merkezde Allah’ın rızası ve ahireti var.

Arzi içtihatta ibadetlerin eksiltilmesi, gevşetilmesi ve sulandırılması hedeflenirken, semavi içtihatta ise ibadetlerin çoğaltılması, sağlamlaştırılması ve içselleştirilmesi hedeflenir.

Arzi içtihatta bidat ve sapkın usuller kullanılırken (akılcılık gibi), semavi içtihatta ise Hz. Peygamber (asm)'in sünnetine uygun bir yol takip edilir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...