"Üç nokta-i nazar, şu zamanın içtihadatını arziye yapar, semavilikten çıkarıyor. Hâlbuki şeriat semaviyedir ve içtihadat-ı şer’iye dahi, onun ahkâm-ı mesturesini izhar ettiğinden, semaviyedirler." İçtihadın arziye veya semavi olması nasıl olur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İçtihadın arzi olması, ayet ve hadisleri dünya hayatına uygun hâle getirme cehd ve gayretidir.

İçtihadın semavi olması ise, ayet ve hadisleri Allah’ın rızasına uygun bir şekilde anlama ve ahireti imar etme gayretidir.

Arzi içtihatta merkezde dünya ve dünyevileşme varken, semavi içtihatta ise, merkezde Allah’ın rızası ve ahireti var.

Arzi içtihatta ibadetlerin eksiltilmesi, gevşetilmesi ve sulandırılması hedeflenirken, semavi içtihatta ise ibadetlerin artırılması ve tahkim edilmesi hedeflenir.

Arzi içtihatta bid’at ve batıl usuller kullanılırken (akılcılık gibi), semavi içtihatta ise Hz. Peygamber (asm)'in sünnetine mutabık bir yol takip edilir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...