Üç tabaka ehli hakikatten birincisinin, a. Ehl-i fikir, b. Ehl-i velayet, c. Ehl-i nübüvvete işaret etmesi nasıl anlaşılmalıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Birinci grup sadece aklını kullanarak; ikinci grup tasavvuf mesleğini esas alarak, üçüncü grup ise doğrudan nübüvvete tabi olarak hakikate gidenleri temsil etmektedir. Ancak, burada şu hususun önemle ifade edilmesi gerekiyor:

Bu üçlü tasniflerde zikredilen maddeler, birbirinden tamamen ayrı değildir. Yani, nübüvvet mesleğinde velayet de vardır. Nitekim sahabe mesleğine “velayet-i kübra” denilir. Yine nübüvvet mesleğinde fikre de büyük önem verilmiş, "bir saat tefekkür bir sene ibadetten daha hayırlı" bulunmuştur.

O halde, ehl-i fikir denilince, “hakikati; velayet ve nübüvvet mesleklerine hiç müracaat etmeden, sadece kendi fikriyle bulmaya ve yorumlamaya çalışanlar” anlaşılmalıdır. Samimî olarak, hakkı bulmak ve hakikate ermek isteyen çok ehl-i fikir, bir noktadan sonra, aklın yeterli olamadığını anlamakta ve nübüvvet mektebinin kapısını çalmaktadırlar.

Niyetleri nübüvvet mesleğiyle mücadele etmek olan kimseler ise, bu mutlu sonuca ulaşamazlar.

Velayet; Allah’ın sevgili kulu olmayı gaye edinmek, bu uğurda çalışmak, çaba göstermek demektir. Ancak velayet denilince, çoğu zaman, “tasavvuf mesleği” hatıra gelir. Hakikate ermenin bir yolu olarak tasavvuf, “nafile ibaretleri artırmak, nefsi her türlü kötülüklerden temizlemek ve kalbi safileştirerek sadece Hakk’a bağlamak” esasına dayanan sistemli bir tekâmül mektebidir. Kişi bu yolda, kalbiyle sülük ederek hakikate erişir ve Hakk’a ilme’l-yakîn, ayne’l-yakîn ve hakka’l-yakîn derecelerinde kâmil iman ile iltica eder.

Nübüvvet mesleği, başta iman hakikatleri olmak üzere, insanı kemale erdiren her türlü ibadeti, muamelatı ve güzel ahlâkın bütün şubelerini doğrudan doğruya vahiy yoluyla öğrenme ve böylece Allah’ın razı olduğu kâmil bir mümin olma mesleğidir. Bu yolda, hakikat muallimi, Hakk’ın en son kitabı olan Kur’ân-ı Kerim ve en büyük elçisi olan Peygamber Efendimiz (asm)'dir . Hakikat, en berrak ve her türlü yanlış telakkiden ve vehimlerden uzak bir şekilde ancak bu iki kaynaktan öğrenilebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...