Block title
Block content

Üçüncü basamakta geçen “pek geniş âhiret âlemlerindeki masnuatın küçük mikyasta nümûnegâhı, “ ne demektir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ahiret âlemindeki İlahi sanat eserlerinin küçük misâlleri bu arz küresinde de sergileniyor. Ta ki, bu küçük ve fâni misâllere bakanlar o büyük ve ebedî eserlere müşteri olsunlar. Bu gölgelere bakanlar, bunların asıllarına kavuşma iştiyakı duysunlar.

Hiç duymadığımız ve hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığımız bir meyveyi özlememiz de söz konusu olmaz.

Cennetteki eserlerin ve nimetler hiçbir gözün görmediği hiçbir kulağın işitmediği ve hiç kimsenin aklına hayaline gelemeyen mükemmellikte olduğunu Allah Resulü (asm) haber veriyor. Bununla birlikte, bu eserlerin çok küçük örnekleri de bu dünyada sergileniyor. Meselâ, dünyada nehirleri görüyor ve biliyoruz. Cennetteki nehirlerden, meselâ süt nehrinden bahsedildiğinde o nehri kemaliyle idrak edemesek bile, nehir nedir, süt nedir bildiğimizden o haberi garipsemez, ancak hayret ederiz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...