Block title
Block content

Üçüncü Dal'ın sualinin cevabı makamında on iki asıl zikredilmektedir. Bu on iki asıl, şeriat kitaplarında geçmiş bir tasnif midir, yoksa muazzez Üstad’ımızın bu mesele ile ilgili kendi istihracı mıdır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İstihraç, bir şeyin içinden bir şey çıkarmak; bir manayı istidlâl etmek, meydana ve harice çıkarmak; bazı emareleri beliren şeylerden ileriye âit olacak şeyleri çıkarmak gibi anlamlara gelir.

Bu konuların bir kısmı hadisleri şerheden eserlerde, fıkıh kaynaklarında ve diğer İslami eserlerde bulunmaktadır.

Ancak yapılan bazı açıklamalara birer istihraç denilebilir. Buna ayetteki ifadesiyle istinbat da denilir:

“Kendilerine güven veya korku hususunda bir haber geldiğinde, onu hemen yayıverirler. Hâlbuki onu peygambere ve kendilerinden olan ulü’l-emre götürselerdi, onlardan sonuç çıkarmaya gücü yetenler (yestenbitûn), elbette onu bilirlerdi. Allah'ın üzerinizdeki lütfu ve rahmeti olmasaydı, pek azınız hariç, şeytana uyardınız.” (Nisa, 4/83)

Üstad Bediüzzaman, hem İslami eserlerde bulunan bilgileri hem de kendi istinbat ve istihraçlarını yeni bir metodla ve herkesin anlayacağı örneklerle açıklamıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...