Block title
Block content

"Üçüncü Hakîkat: İbadet ve camideki müsâvât üssül-esas-ı meslek edilse umur-u uhreviyeden olan hamîyet-i millî kuvvetiyle ve teşebbüs-ü şahsî yardımıyla cüz’i muhabbetler öyle bir câzibe-i umumîyeyi teşkil eder ki..." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Üçüncü Hakîkat: İbadet ve camideki müsâvât üssül-esas-ı meslek edilse umur-u uhreviyeden olan hamîyet-i millî kuvvetiyle ve teşebbüs-ü şahsî yardımıyla cüz’i muhabbetler öyle bir câzibe-i umumîyeyi teşkil eder ki; Kürd gibi bir kitle-i azimeyi küre gibi tedvîr edecektir. Lâkin haysiyet-i i’tibariyeyi ele almak ve o müsâvât-ı aslîyeyi ihlâl etse; mik­ropların yuvası gibi ağraz ve enaniyetler intişara başlayacaktır. Ki tiryak yine o müsâvâttır. Zîrâ herkesin bir enesi var."

'Ne nesil iledir, ne sâl iledir
Ne câh iledir, ne mal iledir
Beyim ululuk, kemâl iledir.'

Beyti bu hakîkata şahiddir."(1)

Eşitlik bu asrın en önemli gereklerinden birisidir. İslam’ın bir çok kanun ve ibadetlerinde eşitlik ilkesi hükmetmektedir. Mesela camide mevki ve statüsü ne olursa olsun her mümin eşittir. İbadeteler konusunda da zengin fakir, alim cahil, işçi patron aynı ve müsavidir. İslam’ın bu temel ilkeleri insanların ene ve kibrini terbiye edip ıslah eden bir özelliğe sahiptir.  Bu da dolaylı olarak  İslam milleti arasında müthiş bir bağ ve sevgiyi tesis ediyor, sahabelerde olduğu gibi.

İslam’ın bu eşitlik esası ister milletler arasında olsun ister bireyler arasında olsun tatbik edilmez, herkes mevki ve statüsüne göre itibar kazanırsa, ene ve imtiyaz mikrobu uyanıp yaygınlık kazanır ve muhabbet yerine düşmanlık yeşerir. Bu Kürtler için de aynıdır, feodalite ve ağalık sistemi bunun en somut ispatı niteliğindedir.

(1) bk. Asar-ı Bediiye, Nutuk-7, s.477.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...