Block title
Block content

Üçüncü Hakikat'in sonunda cehennem için daimi, cennete ise ebedî kelimesi kullanılmıştır. Acaba farklı bir mana mı nazara veriliyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bunlar yakın manalı kelimelerdir. Çoğu kez birbiri yerinde kullanılırlar.

Mesela, “Orada ebedîyen kalacaklar.” (hâlidîne fîhâ ebedâ) ifadesi, Nisa Suresinin 122. ayet-i kerimesinde ehl-i cennet için, 169. ayetinde ise ehl-i cehennem için kullanılmıştır. Demek oluyor ki, ebedî kelimesi sadece cennet için değil, cehennem için de kullanılmaktadır.

Şu var ki, lügat olarak, faninin zıddı “baki ve ebedî”, zail ve geçici olmanın zıddı ise “daimi”dir.

“Biz fena ve zevalimizde senin devam ve bekanı görüyoruz.” (Mektûbat, Yirminci Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...