Block title
Block content

Üçüncü kısım amelelerde geçen “Bilkuvve bir kabiliyet ve bir istidat fiil ve amel suretine girse, inbisat ile teneffüs eder, bir lezzet verir.” cümlesini açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu genel bir kaidedir. Meselâ, bir kuşun yumurtasında görme, işitme, yeme, içme, yürüme, uçma gibi birçok faaliyet bilkuvve vardır. Ancak bunlar henüz fiil suretine girmemişlerdir. Bir taşda, bunların hiçbiri kuvve olarak da mevcut değildir. İşte kuvve hâlindeki bu kabiliyetler amel âlemine girdiklerinde, o kuşa çeşitli lezzetler tattırırlar.

İnsan henüz çocuk iken, belli bir sanata kabiliyeti bilkuve bulunur. Büyüyüp o sanatı icra ettiğinde,  kuvve hâlindeki bu kabiliyet inkişaf eder ve birçok eser ortaya koymasıyla da bu kabiliyet inbisat etmiş olur. Ve o sanatkâr, bu sanat eserlerini yapmaktan bir lezzet alır.

   Çekirdekler, tohumlar, yumurtalar ve nutfeler âleminde bu hakikatin sayısız örnekleri ve şahitleri vardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...