"Üçüncü nevi mu'cizelerin reisi ve en büyüğü, Kur'an-ı Azîmüşşan'dır ki, yedi vecihle mu'cize olduğuna mezkûr âyetle işaret edilmiştir." Kur'an'ın, yedi vechini ve mezkur âyeti yazar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Üçüncü nevi mucizelerin reisi ve en büyüğü Kur'ân-ı Azimüşşandır ki, yedi vecihle mucize olduğuna mezkûr âyetle işaret edilmiştir."(1)

KUR’AN’IN YEDİ KÜLLİ VECH-İ İ’CÂZI:

1. Lâfzındaki fesahat-i harikası.

2. Nazmındaki cezalet-i harikası.

3. Câmiiyet-i harikulâdesi.

4. Derece-i i’cazda belâğat-i Kur’âniye.

5. Üslûp ve îcâzındaki câmiiyeti.

6. İhbârât-ı gaybiyesi.

7. Fezlekesi ve meseleleri özetlemesi.

Üstad'ın ifade mekur âtet ise şudur:

"Onda (Kur’anda) asla şüphe yoktur. O, Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınanlar için bir yol göstericidir." (Bakara, 2/2)

(1) bk. İşaratü'l-İ'caz, Bakara Sûresi, 23-24. Âyetlerin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...