Block title
Block content

“Üçüncü Sual: Bazı eşhasın ... sebebiyet verir.” Zulme veya isyana fiilen, iltizamen ve iltihaken taraftar olmak ne demektir? Bu taraftarlıkların farkları var mıdır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Üçüncü Sual: Bazı eşhasın hatasından gelen bu musibet bir derece memlekette umumî şekle girmesinin sebebi nedir?"

"Elcevab: Umumî musibet, ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle; ekser nâsın o zâlim eşhasın harekâtına fiilen veya iltizamen veya iltihaken taraftar olmasıyla manen iştirak eder, musibet-i âmmeye sebebiyet verir.”

Zulme veya isyana fiilen, iltizamen ve iltihaken taraftar olmak ne demektir? Bu taraftarlıkların farkları var mıdır?

İltihak, söz konusu zulüm cephesinde belli bir görev üslenmektir. İltizamda bir görev üslenmemekle birlikte, kalben o cepheyi desteklemek söz konusudur. Fiilen, kelimesi iltihaka benzerse de ondan daha geri bir konumdadır. Mesela, ne maksatla olursa olsun, böyle bir hareketin yayın organlarının bayiliğini yapmak, yahut en azından o yayınlara para vermekle maddeten onları desteklemek de zulme fiilen iştirak demektir.

“Bu asrın acib bir hassasıdır. Bu asırdaki ehl-i İslâm'ın fevkalâde safderunluğu ve dehşetli canileri de âlîcenabane afvetmesi; ve bir tek haseneyi, binler seyyiatı işleyen ve binler manevî ve maddî hukuk-u ibadı mahveden adamdan görse, ona bir nevi tarafdar çıkmasıdır. Bu suretle ekall-i kalil olan ehl-i dalalet ve tuğyan; safdil tarafdar ile ekseriyet teşkil ederek, ekseriyetin hatasına terettüb eden musibet-i âmmenin devamına ve idamesine belki teşdidine kader-i İlahiyeye fetva verirler; biz buna müstehakız derler.” (Kastamonu Lahikası, 19. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...