Üçüncü tabaka-i hayatta Hz. İsa ve İlyas'ın olduğu belirtilmektedir. Acaba bu tabakada onların dışında başkaları da var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Üçüncü tabaka-i hayat: Hazret-i İdris ve İsâ Aleyhimesselâmın tabaka-i hayatlarıdır ki, beşeriyet levazımatından tecerrüdle, melek hayatı gibi bir hayata girerek nuranî bir letâfet kesb eder. Âdetâ beden-i misalî letâfetinde ve cesed-i necmî nuraniyetinde olan cism-i dünyevîleriyle semâvatta bulunurlar."(1)

"Başkaları"ndan kastedilen insanlar ise; yani Hazret-i İdris ve İsâ Aleyhimesselâmın dışında başka insanlar var mı deniliyor ise, buna dair bir kaynak ve bir bilgi yok. Lakin bu tabaka-i hayatın, sadece Hazret-i İdris ve İsâ Aleyhimesselâm’a tahsis edilmesi, hikmet ve akıl açısından pek münasip düşmüyor. Bu yüzden melekler ve ruhaniler için de o tabaka-i hayata münasip bir cemaatin olması kuvvetle muhtemeldir.

(1) bk. Mektubat, Birinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...