Block title
Block content

"Üçüncüsü: Kardeşlerin olan diğer mevcudatın enzarında, esmâ-i İlâhiyenin garip cilvelerinin nümunelerini hayatınla teşhir ve izhar etmektir." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Üçüncüsü: Şu teşhirgâh-ı dünyada, mahlûkat nazarında, esmâ-i İlâhiyenin sana taktıkları garip san’atlarını ve lâtif cilvelerini bilerek hayatınla teşhir ve izhar etmektir."(1) 

Kainatta insanın dışında şuur ve nazar sahibi trilyonlarca melekler, cinler ve ruhaniler bulunmaktadır. İnsan şu kainatta hem halife olarak hem de baş aktör olması ciheti ile diğer şuur ve nazar sahiplerine karşı, Allah’ın isim ve sıfatlarını üzerinde gösterip ilan etmekle mükelleftir.

Çünkü insanın fıtratına konulmuş maddi ve manevi cihaz ve ölçüler, Allah’ın bütün isim ve sıfatlarını izhar ve teşhir edecek bir seviyede ve kıvamda yaratılmıştır. Bu yönü ile insan, kainatta tek ve benzersiz bir teşhirgahtır.

Şayet insan iman, ibadet ve güzel ahlak ile bu ilahi isimleri kendi üzerinde sergilemez ise, büyük bir vebal ve günah içine düşmüş olacak. Çünkü insanın yaratılması ve kainata halife olarak tayin edilmesi iman, ibadet ve güzel ahlaktan dolayıdır.

“Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zariyat, 51/56)

(1) bk. Sözler, On Birinci Söz. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...