"Ulema-i zahir" ve "ulema-i batın" kavramlarını açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ulema-i zahir: Kur'an-ı Kerim'in zahir manasına göre hakikatları değerlendiren âlimler demektir. Yani şeriatın mana ve esrarından daha çok, zahirini ve hükümlerini bilen âlimlere bu isim verilmektedir. Ayet ve hadislerin herkes tarafından görülebilen sarih ve zahir manaları ders veriyor bu alimler ki, tarihte binlerce tefsir bu şekilde yazılmıştır.

Ulema-i batın: Şeriatın, zahir ve hükümlerinden daha çok, mana ve esrarını bilen âlimler demektir. Yani şeriatın zahirinden ve hükümlerinden daha çok mana ve esrarını bilen âlimlere bu isim verilmektedir. Ayet ve hadislerin herkes tarafından görülmesi mümkün olmayan işari ve batıni manaları ders alıp veriyorlar bu alimler. Ki tarihte müceddidler eli ile telif edilen manevi tefsirler bu şekilde yazılmışlardır. Risale-i Nurlar bu sahanın en güzide ve en parlak bir örneğidir. İlm-i ledün de bu kapsamda değerlendirilebilir.

İlm-i Ledün: Olayların iç yüzüne vukufiyet. Sırlı bilgiler. Çirkin görünen hadiselerdeki ilahi hikmetleri ve güzellikleri bilmek ve görmektir. Hz. Hızır’ın ilmiyle ilgili olarak, âyette şöyle denilmektedir:

“Ona kendi katımızdan bir ilim öğretmiştik.” (Kehf, 18/65)

Ayetteki "ledün" ifadesinden hareketle, zamanla bu tür sırlı bilgilere "ilm-i ledün" denilmiştir. Bu, özel bir bilgi türüdür. Vehbidir, kesp ile elde edilemez. Tarih, coğrafya, fizik gibi ilimleri kitaplardan veya öğretmenlerden öğreniriz. İim-i ledün ise, ilâhî menşeli ilhama mazhariyetin neticesinde kendini gösterir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...