Block title
Block content

"Umum Hıristiyanın kilisesi ve mâden-i hayatı olan Avrupa'nın vaziyet-i fıtriyesidir. Zira dardır, güzeldir, demir madenidir, girintili çıkıntılıdır. Deniz ve enharı bağırsaklarıdır, bâriddir." cümlesini açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ey Müslüman! Biri maddî, biri mânevî, Avrupa rüçhanının iki sebebinin şu netice-i müthişiyle, o neticenin tesir-i muharribanesine karşı, mevcudiyetimizin hâmisi olan İslâmiyetten elini gevşetme, dört elle sarıl. Yoksa mahvolursun!"

"Evet, biz aşağıya iniyoruz, onlar yukarıya çıkıyor. Bunun iki sebebi vardır. Biri maddî, biri mânevîdir."

"BİRİNCİ SEBEP: Umum Hıristiyanın kilisesi ve mâden-i hayatı olan Avrupa'nın vaziyet-i fıtriyesidir. Zira dardır, güzeldir, demir madenidir, girintili çıkıntılıdır. Deniz ve enharı bağırsaklarıdır, bâriddir."
(1)

Avrupa medeniyetinin maddi olarak bizden üstün olmasının sebeplerinden biri de, Avrupa kıtasındaki nüfus yoğunluğundandır. Avrupa kıtası yaşamak noktasından latif ve hoş bir kıta olduğu için dünya nüfusunun dörtte biri buraya yerleşmiş. Evet Avrupa dar bir kıta olmasına karşın güzel bir kıta olup bütün sanayinin temeli olan demirde ekseri bu kıtada çıkıyor ve deniz ve nehir noktasından da gayet zengin bir coğrafyadır. Bütün bu şartlar bir arada olunca kıta  insanları kendine çekmiştir ve müthiş bir nüfus yoğunluğuna sebebiyet vermiştir.

 Nüfusun aşırı yoğunluğundan dolayı  kıta kaynakları zamanla yetmemeye başladığı için kıta insanlarını araştırmaya ve ihtiyaçlarını temin edecek yolların bulunmasına itmiştir. Bu ihtiyaç ve tahkikat neticesinde Avrupa sanat ve vasıtaların keşfinde önemli bir merhale kat etmiştir.

Asya kıtasında durum tersinedir. Alan geniş, nüfus yoğunluğu az, kaynaklar yeterli olduğu için insanlarda bir atalet ve gayretsizlik meydana gelmiş ve gelişmede ve keşiflerde geri kalmasına sebebiyet vermiştir. Demek insanı bir şeye  en güzel motive eden şey ihtiyaçmış.

(1) bk. Sünûhat, Devaü'l-Ye's.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

sami

Rotterdam İslam Üniversitesi Dekanı Ahmet AKGÜNDÜZ'ün dersi: Çok mükemmel izah etmiş.
İzlemek için tıklayınız

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...