Block title
Block content

"Umuma el atmak, umumu terk etmek demektir. Bir fende meleke, o fennin suret-i hakikiyesidir. Onunla temessül etmek gerektir. Zira bir fende mütehassıs ve malûmat-ı sairesini mütemmime ve medet verici etmezse, malûmat-ı perişanından..." İzahı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem de hakaik-i tarihiyedendir ki: Bir şahıs çok fenlerde meleke sahibi    ve  mütehassıs  olamaz. Ancak ferid bir adam, dört veya beş fenlerde mütehassıs olabilir. Umuma el atmak,  umumu terk etmek demektir. Bir fende meleke, o fennin suret-i hakikiyesidir. Onunla  temessül etmek gerektir. Zira bir fende mütehassıs ve malûmat-ı sairesini mütemmime ve medet verici etmezse, malûmat-ı perişanından bir suret-i acibe temessül edecektir."(1)

"Meleke", kelime olarak tekrar tekrar yapılan bir iş veya tecrübeden sonra hasıl olan bilgi ve maharete deniliyor. Yani meleke kişinin bir konu ya da sahada derinleşmesi ve o konu ve sahaya hakim ve vakıf olması anlamına geliyor.

Bir fende meleke kazanmak ise, o fenne vakıf ve hakim olmak anlamına geliyor. Dünyanın en zeki ve en kabilieytli insanı bile, bütün fen ilimlerinde mahir ve meleke sahibi olamaz. Bu Allah’ın koyduğu sünnetullaha uygun değildir.

Peygamber Efendimiz (asv)'in eli ile gönderilen İslam’ın bütün ilimlerin özüne ve künhüne vakıf olduğu aşikârdır. Demek İslam Hazreti Peygamber (asv)'in kendi icadı değildir, çünkü o bir beşerdir. Beşer ise bütün ilimlerin künhüne meleke derecesinde sahip ve vakıf olamaz. Öyle ise İslam ezeli ve ebedi ilim sahibi olan Allah’ın dinidir.

Bütün ilimlerin künhüne vakıf olmadan, oradan buradan bilgi kırıntıları ile İslam’ı inşa etmek kabil değildir. Şayet Peygamber Efendimiz (asv) -haşa- kendi zeka ve ilim kırıntıları ile İslam’ı inşa etmeye kalkışmış olsa idi, malûmat-ı perişanından bir suret-i acibe temessül edecekti; yani ortaya herkesin kaçacağı garip bir ucube çıkardı. Oysa İslam, herkesi kendine çeken bir cazibe merkezidir. Demek İslam Hazreti Peygamber (asv)'in uydurması değil Allah’ın hak bir dinidir.

(1) bk. Muhakemat, Birinci Makale (Unsuru'l-Hakikat)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...