Block title
Block content

"Umumî musibet, ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle; ekser nâsın o zalim eşhasın harekâtına fiilen veya iltizamen veya iltihaken taraftar olmasıyla manen iştirak eder, musibet-i âmmeye sebebiyet verir." pasif direniş bağlamında nasıl anlaşılır?

 
Soru Detayı:

Yani zulüm karşısında müsbet hareket; zulme rıza anlamı taşımıyor mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela; müspet hareket etmek, muktezayı hale uygun hareket etmek demektir. Zillet içinde olmak veya haksızlık karşısında uysal olmak, müspet hareket etmek anlamına gelmiyor. Halin gereği ne ise ona uygun bir tavır almak müspet hareketin en temel esasıdır. Mesela, vatan işgal edilmiş, kılıçlar kuşanılmış; bu hale en mutabık ve müspet cevap vermek ancak cihat ile olur. Yoksa ben şiddete ve kavgaya karşıyım diyerek cihadı terk etmek, müspet değil menfi bir davranış olur. Barış ortamında da cihada baş vurmak, müspet değil menfi hareket olur.

İkincisi; dahilde, yani İslam toplumunda şiddet ve fitne ayet ve hadislerle men edilmiştir. İslam toplumunda iktidar ne kadar zalim ve menfi de olsa, ekser masumların istirahatı ve asayişin temini için bazı şahsi haklardan feragat etmek ve toplumu kaosa sürüklememek için müspet hareket etmek gerekir. Yoksa, ben haklıyım kimseye boyun eğmem, deyip, tahrikkarane hareket etmek müspet hareket kapsamına girmez. Çok büyük İslam alimleri ve kahramanları, sırf toplumun selameti için zalim sultaların raiyetinde kalabilmiştir. Bu tarz hareket onları zelil yapmaz, aksine feragat sahibi yapar.

Üçüncüsü; Üstad Hazretlerinin müspet hareket tarzı hem iman hizmetinin selameti için hem de dahilde fitne ve fesada geçit vermemek içindir. Ayrıca Üstad Hazretleri müspet hareket şemsiyesi altında, sivil itaatsizlik metodu ile o zalimlere karşı asla boyun eğmemiştir. Hazreti Osman (ra)’in şehit edildiği fitne ortamında Hazreti Ali (ra) Efendimizin, dahilde fitne çıkmamak için bir takım fesatçılara sert bir müdahale de bulunmaması meseleye ışık tutar mahiyettedir. Yoksa yeri ve zamanı geldiği zaman o fitnecileri ve zalimleri çok şiddetli bir şekilde cezalandırmıştır. Öyle ise, müspet hareket etmeyi bir halin tavrına hapsetmek yanlış olur. Müspet hareket her halin gereğine uygun hareket etmektir.

Özet olarak; müspet hareketin içinde değil pasif direniş zimmi olarak aktif direniş mevcuttur. Aktif ve pasif direnişi  tarza göre değil neticeye göre değerlendirmek lazımdır. Tarz olarak aktif bir direniş pasif netice verirken, hatta hiç netice vermezken, pasif bir direniş aktif bir netice verebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Paylaş

Yorumlar

cemnureyn

s.a abilerim ; dediklerinize katılıyorum maşallah harikasınız :) ancak bir ekleme yapmak istiyorum biz zulme karşı sadece pasif direniş yapmıyoruz, maddi açıdan belki pasifiz ama manevi ve ilmi cihadımızla zulme karşı gayet aktif bir şekilde mukabele etmeye çalışıyoruz...cihad sadece maddi değil , sizin yaptığınız gibi iman hakikatlarını neşretmekle zulme aktif bir şekilde mukabele de ediyoruz inş.. Aciz ve kusurlu kardaşınız Cem

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...