"Unsur-u havâiyeye bakıyoruz ki: O derece emr-i كُنْ فَيَكُونُ’a mutî ve musahhar ve emirberdir ki, güya her bir zerresi bir nefer gibi, muntazam bir ordunun her dakika emrini bekler..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada hava unsuru orduya benzetilmekte ve ordunun en mühim ve en bariz sıfatı olan "itaat" manası izah edilmektedir. Evet, hava bir ordu, hava zerreleri de birer asker olup Allah’a mutlak itaat içindedirler. Bu yüzdendir ki, harika işlere mazhar olabiliyorlar. Her bir hava zerresinin mazhar olduğu işlere bakıldığında, onun arkasında İlâhî kudretin hazır ve nazır olduğu ve o zerrenin İlâhî emre itaat eden bir nefer olduğu anlaşılıyor.

Evet, Allah’ın emir ve irade sıfatlarının bir Arş’ı olan havanın her bir parçasında, yani bir nefes veya bir tırnak kadar olan “hüve” lafzını söylediğimiz miktardaki havada, bütün dünyadaki mevcut telefonların, telgrafların, radyoların, hadsiz ve muhtelif konuşmaların bulunabilmesi için; ya küçücük ve hassas ölçekli, harika alıcı ve verici istasyonlarının her bir hava zerresine kurulmuş olduğunu kabul edeceğiz. Çünkü her bir hava zerresinde tüm bu hadsiz işler bir anda ve beraberce yapılmaktadır. Ya da, “hüve” diyecek ölçüdeki havanın her bir parçasının ve her bir zerresinin, bütün telefoncular, telgrafçılar ve radyo yayın frekansları kadar manevî şahsiyetleri ve kabiliyetleri bulunduğuna, onların hepsinin dillerini bildiğine, her konuşmayı anladığına ve aynı zamanda diğer zerrelere de bildirdiğine ihtimal vereceğiz. Her bir hava zerresinde hadsiz bir şuur, nihayetsiz bir ilim ve sonsuz bir kudret bulunduğunu kabul edeceğiz. Nitekim havanın bütün cüzlerinde aynı derecede sesleri ve görüntüleri eksiksiz nakletme kabiliyeti vardır.

Bu ince, harika ve benzersiz işler Allah’a verilirse iş gayet kolay anlaşılır. Zira havanın bütün zerreleri Allah’ın emrini dinleyen, kâmilen itaat eden birer asker hüviyetine girecektir. Bu hadsiz ve mükemmel vazifeler, Allah’ın emriyle, izniyle, kuvvetiyle, kudretiyle, bir tek zerrenin, bir tek vazifesi kadar çok kolay, harika, muntazaman, bir anda, şimşek süratinde ve “hüve” telaffuzu ve havanın dalgalanması kolaylığında yapılmaktadır.

Hava böylece kudret kaleminin hadsiz, harika ve muntazam yazılarına birer sayfa; zerreleri o kalemin uçları, zerrelerin vazifeleri de kader kaleminin noktaları hüviyetindedir. Çünkü bir tek emirle, bütün hadsiz hava zerreleri, bir tek zerrenin hareketi derecesinde kolay çalışmaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...