"Unsuriyet milliyeti" ne demektir, bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ey sarhoş hamiyetfuruşlar! Bir asır evvel milliyet asrı olabilirdi. Şu asır, unsuriyet asrı değil. Bolşevizm, sosyalizm meseleleri istilâ ediyor, unsuriyet fikrini kırıyor, unsuriyet asrı geçiyor. Ebedî ve daimî olan İslâmiyet milliyeti, muvakkat, dağdağalı unsuriyetle bağlanmaz ve aşılanmaz. Ve aşılamak olsa da, İslâm milletini ifsad ettiği gibi, unsuriyet milliyetini dahi ıslah edemez, ibka edemez."

"Evet, muvakkat aşılamakta bir zevk ve bir muvakkat kuvvet görünüyor; fakat pek muvakkat ve âkıbeti hatarlıdır. Hem Türk unsurunda ebedî kabil-i iltiyam olmamak suretinde bir inşikak çıkacak. O vakit milletin kuvveti, bir şık bir şıkkın kuvvetini kırdığı için, hiçe inecek. İki dağ birbirine karşı bir mizanın iki gözünde bulunsa, bir batman kuvvet, o iki kuvvetle oynayabilir, yukarı kaldırır, aşağı indirir."(1)

Unsuriyet, kavim ve etnik köken demektir. Unsuriyet milliyeti ise, etnik milliyetçilik ve kavmiyetçilik anlamına geliyor ki İslam dini bu tarz bir milliyetçiliği haram kılıp men etmiştir. Bu sebeple Müslüman birisi etnik milliyetçi olmaz ve olamaz. Arapçılık, Türkçülük, Kürtçülük bu kapsama girer ve katiyetle haramdır.

İslam dini bütün Müslümanları etnik kökenine bakmadan kardeş ilan eder. "Bir kavmin başka bir kavme etnik olarak üstünlüğü yoktur, üstünlük ancak takvadadır." diyerek, unsuriyet milliyetçiliğini yasaklıyor.

"Ve aşılamak olsa da, İslâm milletini ifsad ettiği gibi, unsuriyet milliyetini dahi ıslah edemez, ibka edemez." Bu cümlede Üstad Hazretleri, ırkçılığın İslam toplumuna fayda temin etmeyeceğine vurgu yapıyor. Yani İslam milliyeti ile unsuruyet milliyeti kabili imtizaç değildir, yani beraber olmaları mümkün değildir, demektir.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Yedinci Kısım.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...