"اُنْزِلَ maddesi itibarıyla, Kur’an’a iman, Kur’an’ın Allah’tan nüzulüne iman demek olduğunu gösteriyor. Kezalik, Allah’a iman, Allah’ın vücuduna iman; ahirete iman, ahiretin gelmesine iman demektir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Maddesi itibariyle" ifadesinden maksat, meçhul siğa ile ifade edilen ve indirilen manasına gelen ﺍﻧﺯﻞ kelimesidir. Bu fiil meçhul olması ile zihinleri Kur’an’a; müteaddi (ettirgen) olmasıyla da faile yönlendirir. Yani indirilen deyince hemen zihne indirilen şey olan Kur’an; hemen sonra da indirmedeki faili de hatıra getirerek "Kim indirdi?" manasına zihinleri tevcih eder.

Sonuçta Kur’an’a iman, Kur’an’ın Allah’tan nüzulüne iman manasını ifade eder.

Allah'a iman, Allah'ın vücuduna iman; ahirete iman, ahiretin gelmesine iman demektir.

Bu cümlede iman ettiğini söyleyip de hakiki manada olmayan inançlara atıf vardır. Mesela, Allah'a iman ediyorum deyip de:

* Tabiatı veya kâinatı ilah kabul edenler,

* Cenab-ı Hakk'ı müşahhas değil hayali olarak tasavvur edenler,

* Cenab-ı Hakk'a tamamen mechul olarak bakıp mevcud-u mechul olarak göremeyenler,

* Bazı batıl inanç ve felsefelerde olduğu gibi ulaşılacak mücerred bir mana olarak tahayyül edenler,

* Her şey odur diyerek mevcudatın vücudunu nefyedenler,

* Kanunları Rab telakki edenler,

Allah'a iman hakikatından uzaklaşan veya dalalete düşen veya inkara sapan kişilerdir.

Ahirete inanıyorum diyerek;

* Dünyayı ebedi telakki edenler,

* Cennet ve cehennemi dünyada olduğunu zannedenler,

* Öldükten sonraki hayatı sadece ruhani düşünenler,

* Tenasühvari bir ahiret inancına sapanlar,

* Âdem-âlud bir şekk-i küfri ile var olan bir âlem-i ahireti tahayyül edenler,

* "Cehennem ateşi, bizi daima yakacak değil ya! Ancak birkaç gün yakacaktır." diyenler,

* Allah Gafuru'r-Rahim'dir, kimseyi cehenneme atmaz diyenler,

* Hristiyan olan herkes cennete girecek diyenler,

* Sonsuz cehennem olamaz diyenler,

hakiki ahiret inancından uzaklaşmış, sapmış, mecazi inanmış veya inkâra düşmüş kişilerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...