Üstad, bazı alimlerin manevi tasarrufunun devam ettiğini söylüyor. Peki Peygamber Efendimizin manevi tasaffuru devam ediyor mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Büyük evliyalar manevi alemde hay ve diridirler. Onlar sadece günah ve ceset noktasından ölürler. Hatta bazı evliyalar aynı hayatta gibi öldükten sonrada manevi tasarruflarına devam ederler. "Ruhu nuraniyet kazanmış evliyaların maddi tasarrufları öldükten sonrada devam eder." prensibi, Ehl-i sünnetçe de kabul görmüş bir prensiptir. Bu zatların aynı hayatta gibi talebelerinin üzerinde tasarruf ve terbiyeleri devam eder.

Bu hususta meşhur olmuş üç evliya zat vardır. Hayat-i Harrani Hazretleri, Maruf-u Kerhi Hazretleri ve Abdulkadir Geylani hazretleri. Bu üç zatın manevi tasarrufları aynı hayatta gibi devam ediyor, diye ehl-i kalp ittifak etmişlerdir.

Hazret-i Ali (ra) ve Abdulkadir Geylânî (ks)’nin bu asırda yapılan îmân hizmetleriyle olan yakın alâkası hakkında Üstad Hazretleri İhlâs Risâlesinde şöyle der:

“Bilirsiniz ki, Hazret-i Ali (ra) o mu’cizevârî kerâmetiyle ve Hazret-i Gavs-ı Azam (ks) o hârika kerâmet-i gaybiyesiyle, sizlere bu sırr-ı ihlâsa binâen iltifat ediyorlar. Ve himâyetkârâne tesellî verip hizmetinizi mânen alkışlıyorlar. Evet, hiç şüphe etmeyiniz ki, bu teveccühleri ihlâsa binâen gelir. Eğer bilerek bu ihlâsı kırsanız, onların tokadını yersiniz. Onuncu Lem’adaki şefkat tokatlarını tahattur ediniz." (1)

Evliyada görünen bir hasletin iki cihan serveri olan Hazreti Peygamber (asm)'de görülmemesi kabil olmayacağına göre, öldükten sonra tasarruf Peygamber Efendimiz (asm)'de daha ekmel, daha ali bir şekilde devam ediyor diyebiliriz.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

nurcu22
devam ediyor Allahın izniyle..şehitler bile ölmezken Peygamber efendimize nasıl öldü deriz? sonsuz salat ve selam efendiler efendisi HZ.MUHAMMEDe olsun..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...