Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, hilafetin devamı hakkında nasıl bir görüş belirtmiş, Risale-i Nurlarda bu konu nerede geçmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hilafet, siyasi bir kavramdır. Bütün İslam âleminin siyasi bir çatı altında, beraber kuvvet birliği sağlaması açısından hilafet önemli bir kurumdur. Eski dönemlerde hilafet tek merkezden, tek bir halifenin riyasetinde gerçekleşiyordu. Ama zaman başkalaşıp şartlar değiştiği için; İslam âlemi de bu zaman ve şartların tesirine girerek, milliyetçilik akımlarının da baskısı ile, İslam âlemi parça parça haline gelmiştir. Bu yüzden eski dönemlerdeki gibi, tek merkezden tek halife riyasetinde İslam âleminin birlik olması, şekil ve format olarak adeta imkansız gibidir.

Ama birlik ve beraber olma manası, ebedi bir hakikat olmasından dolayı, yeni şekiller ve yeni formatlar oluşturarak tekrar dirilebilir. Bugün NATO, Avrupa Birliği, İslam Konferansı Örgütü gibi yeni güç birliği şekilleri, eski hilafet makamının yerini doldurabilir. İslam toplumları askeri, siyasi ve iktisadi açıdan güçlerini bir örgütlenme altında toplayabilirse, eski hilafet manası yeni imaj ve formatı ile tekrar dirilebilir. Zaten bundan başka çıkar yolda görünmüyor.

Zamanın şartlarını ve insanların değiştiğini, eski sistemlerin şekil olarak aynı ile ihyasının muhal olduğunu, iyi okuyamayan birtakım ham, kaba, softa, radikal örgütlenmelerin, fevri hilafet çıkışları, deli saçmalığından başka bir şey değildir. Ehli tahkik ve münevver insanlar, bu gibi hissi ve fevri örgütlenmelere pek pirim vermez. Bu yüzden İslam birliğinden önce, iman ve İslam şuurlanmasının yapılması gerekiyor. Bu da azim bir gayret ve sabırla hizmet ister.

Kestirmeden İslam birliği rüyaları gören insanlar, ekseri olarak, sabır ve gayreti olmayan gençlerdir. Bunlar da ekseri, macera ve hissiyat ile hareket eden ve muhakeme yönünden zayıf insanlardır.

İslam fıkhı açısından "hilafet" zorunlu ve gerekli bir kurumdur. Bütün İslam âlimleri devlet ve hilafet otoritesinin gerekliliği hakkında hemfikirdir. Ama günümüzde bu kurum kesintiye uğradığı için, İslam âleminde bir otorite ve kurumsal boşluk vardır. Bu kurumsal boşluğun tekrar oluşması, ancak toplumsal dönüşme ile mümkündür. Yani İslam âlemi yeniden iman ve ibadet yönünden, Müslüman gibi yaşamaya ve İslam bağlarını tekrar kuvvetlendirmeye çalışırsa, bu birlik ve kuvvet hasıl olur. Tepeden inme bir tarz ile, hilafet ve birliğin kurulması, boş hayalden başka bir şey değildir. Bu yüzden marjinal bir takım sivri fikirli ve arızalı hareketlere prim vermek caiz değildir.

Bu zamanda bir Müslümanın bireysel görevi, önce sağlam bir imanı elde ettikten sonra, bir başka insanın imanla kabre girmesi için çalışmaktır. Herkes bu vazifesini tam olarak ifa ederse, İslam âleminin afakı da buna bağlı olarak dönüşür ve düzelir. Radikalizmi ve dahilde silah ile mücadeleyi savunmak, hem zararlıdır, hem de Ehl-i sünnet âlimlerince caiz değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Yani İslam alemi yeniden iman ve ibadet yönünden, Müslüman gibi yaşamaya ve İslam bağlarını tekrar kuvvetlendirmeye çalışırsa, bu birlik ve kuvvet hasıl olur. ___ Site izahatının bu kısmı tebrike şâyandı doğrusu. ___ Risale-i Nur'un şahs-ı manevîsi Hz. Hasan'ın altı aylık hilafetinin tamamlayıcısı ve devamıdır "Hazret-i Hasan" Radiyallahü Anhın altı aylık hilafeti ile beraber Risale-i Nur'un Cevşenü'l-Kebîr'den ve Celcelutiye'den aldığı bir kuvvet ve feyizle vazife-i hilafetin en ehemmiyetlisi olan neşr-i hakaik-ı îmaniye noktasında Hazret-i Hasan Radiyallahü Anhın kısacık müddetini uzun bir zamana çevirerek, tam beşinci halife nazarıyla bakabiliriz. Beyanat ve Tenvirler 318 ____ Siyasî otorite olarak halife beklemek, karnını doyurmaya gücü yetmemiş insanlar yanında, muzun faydalarından bahs etmek gibidir. "vazife-i hilafetin en ehemmiyetlisi olan neşr-i hakaik-ı îmaniye noktasında" ifâdesi de tam yerindedir Üstâdımızın r.a.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
himyata
evvet maşaallah inşaallah tekrar islamın nuru merkezi hilafet olan istanbuldan çıkacaktır. yaşasın HİLAFETİ MUHAMMEDİYE A.S.M. HİMYATA
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...