Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin "Dostluk Risalesi" diye bir eseri var mı, rüyamda gördüm bunu, nasıl yorumlamalıyım?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nurlarda "dost" kelimesi sıkça ilşlenen hakim renklerden birdir. Müstakil olarak "Dost Risalesi" veya "Dostluk Risalesi" şeklinde bir risale yoktur. Ancak, gerek "Uhuvvet Risalesi" ve gerkse On Üçüncü Şua'da geçen teselli mektupları başta olmak üzere, sair lahika mektupları bu başlığın altını çok iyi doldurmaktadır. Misal olarak da, dostluğun önemini ortaya koyan ve On Üçüncü Şua'da geçen aşağıdaki lahika mekubuna göz atmak yeterlidir.

"Bu dünyanın hayatı pek çabuk değişmesine ve zevâline ve fenâ ve fâni, âkıbetsiz lezzetlerine ve firak ve iftirak tokatlarına karşı bir ehemmiyetli medar-ı teselli ise, samimi dostlarla görüşmektir."

"Evet, bazan bir tek dostunu bir iki saat görmek için, yirmi gün yol gider ve yüz lirayı sarf eder. Şimdi bu acîp, dostsuz zamanda samimî kırk elli dostunu birden bir iki ay görmek ve Allah için sohbet etmek ve hakikî bir teselli alıp vermek-elbette başımıza gelen bu meşakkatler ve zâyiat-ı mâliye, ona karşı pek ucuz düşer, ehemmiyeti kalmaz. Ben kendim, buradaki kardeşlerimden on sene firaktan sonra bir tekini görmek için bu meşakkati kabul ederdim." (1)

Rüyanın yorumuna gelince; rüya yorumcusu değiliz. Ancak hüsnü niyetinize sığınarak bir yorum da bulunacağız:

Allah hayır etsin. Mübarek bir rüyadır. Hizmetimizin esası ve temeli uhuvvetir. Manevi hizmetler, uhuvvet temeli üzerinde yücelir. Uhuvveti tesis edilmemiş bir hizmet, temeli çürük bir binaya benzer, er ya da geç inhidama maruzdur.

Bulunduğunuz muhitteki, gerek ekip hizmetiniz ve gerekse çevrenizle ilgili birtakım proplemler varsa, uhuvvet ve dostluğun zaiflaması neticesi olabileceği veya uhuvvetle, dostluk eli uzatılarak halledilebileceği şeklinde bir işaret olabilir. Bunun için de ilgili risalelerin tekrar tekrar okunması iktiza eder.

(1) bk. Şualar, On Üçüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...