Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin "Dostluk Risalesi" diye bir eseri var mı, rüyamda gördüm bunu, nasıl te’vil ve tabir etmeliyim?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nurlarda "dost" kelimesi çokça geçer ve güzel bir şekilde işlenir. Müstakil olarak "Dost Risalesi" veya "Dostluk Risalesi" şeklinde bir risale yoktur. Ancak, gerek "Uhuvvet Risalesi" ve gerekse On Üçüncü Şua'da geçen teselli mektupları başta olmak üzere, sair lahika mektupları bu başlığın altını çok iyi doldurmaktadır. Misal olarak da, dostluğun ehemmiyetini ortaya koyan ve On Üçüncü Şua'da geçen aşağıdaki lahika mektubuna göz atmak kâfidir.

"Bu dünyanın hayatı pek çabuk değişmesine ve zevâline ve fenâ ve fâni, âkıbetsiz lezzetlerine ve firak ve iftirak tokatlarına karşı bir ehemmiyetli medar-ı teselli ise, samimi dostlarla görüşmektir."

"Evet, bazan bir tek dostunu bir iki saat görmek için, yirmi gün yol gider ve yüz lirayı sarf eder. Şimdi bu acîp, dostsuz zamanda samimî kırk elli dostunu birden bir iki ay görmek ve Allah için sohbet etmek ve hakikî bir teselli alıp vermek-elbette başımıza gelen bu meşakkatler ve zâyiat-ı mâliye, ona karşı pek ucuz düşer, ehemmiyeti kalmaz. Ben kendim, buradaki kardeşlerimden on sene firaktan sonra bir tekini görmek için bu meşakkati kabul ederdim." (1)

Rüyanın tabirine gelince; bizler rüya tabircisi değiliz ancak hüsn-ü niyetinize sığınarak bir te’vilde bulunacağız:

Allah hayır etsin. Mübarek bir rüyadır. Hizmetimizin esası ve temeli uhuvvettir. Manevî hizmetler, uhuvvet temeli üzerinde yücelir. Uhuvveti tesis edilmemiş bir hizmet, temeli çürük bir binaya benzer, er ya da geç inhidama maruzdur.

Bulunduğunuz muhitteki, insanlarla birtakım problemler varsa, uhuvvet ve dostluğun zayıflaması neticesi olabileceği veya uhuvvetle, dostluk eli uzatılarak halledilebileceği şeklinde bir işaret olabilir. Bunun için de alâkalı risalelerin tekrar tekrar okunması iktiza eder.

(1) bk. Şualar, On Üçüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...