Üstad Bediüzzaman Said Nursi Kaç Dil Biliyordu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Tahsil hayatı üç aydan başka mevcut olmadığı halde, bu kadar feyz-i ilim neşreden ve ilmin harikalarıyla en müntehâ mesâil-i ilmiye ve âliyede en yüksek mütefekkirleri dahi hayrette bırakacak bir mantık ulviyeti ibraz eden ve hayatının yarısından sonra öğrendiği bir lisanla bu kadar cazibedar bir tarz-ı beyan ve sürükleyici bir hareket izhar eden ve gayet feyyâz bir aşk ve heyecan terennüm eden bir derya-yı İmân ve bir hazine-i tevhid ve bir umman-ı hikmet halinde coşan bir ikinci Bediüzzaman gösterebilir misiniz?"(1)

Bu pasajdan Bediüzzaman Hazretlerinin Türkçeyi daha sonra öğrendiği ifade edilmektedir.

"Nur'un İlk Talebesi" unvanına sahip olan Hulusi YAHYAGİL Ağabey'den duyduğumuz bir hatırada, Üstad Hazretleri şöyle buyurmuş:

"Manalar kalbime Arapça gelir. Kürtçe düşünürüm. Türkçe de yazarım."

Buradaki ifadelerden Bediüzzamanın, Arapça, Türkçe ve Kürtçe'yi bildiği sonucu çıkmaktadır. Üstad'ın ana dilinin Kürtçe, Risale-i Nur eserlerinin ekserisinin Türkçe, bir kısmının da Arapça olması bu tezimizi doğrulamaktadır. Hatta "Eski Said" döneminde bazı eserlerini Arapça telif ettiğini -Mesnevi-i Nuriye ve İşaratü'l-İ'caz gibi- bilmekteyiz.

Yine Risale-i Nur eserlerinde Bediüzzaman Hazretlerinin kendi telifatı olan Farsça beyitler yazdığını müşahede etmekteyiz. Kendileri İstanbul'da Dar-ü'l Hikmetü'l-İsalmiye'de aza olarak görev yapmadan önce, bu kurumun gereklerinden olan Fransızca eğitimi aldığını Nur sohbetlerinden dinlediğimiz kadarıyla bilmekteyiz.

Şunu ifade etmekte yarar mülahaza ediyoruz; İslamiyet ifrat ve tefritten beri bir dindir. Vasatı, yani orta yolu esas tutmuş olduğundan, bizler de Bediüzzaman'ı insan üstü biri olarak tanıtmaktan ziyade, olanı olduğu gibi, bulandırmadan ifade etmemiz gerekmektedir. Aşırılıklardan uzak durmamız gerekmektedir. Evet Bediüzzaman Hazretleri tüm dilleri bilmiyordu. Ancak ihtiyaç olanlarını da mükemmel biliyordu diyebiliriz.

"Arapça, Farsça, Kürtçe, Fransızca ve Rusça konuştuğuna ben şahidimdir."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.

(2) bk. Tanıyanların Dilinden, Subhi TÜREL.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

kamuran74

Allah c.c. razı olsun. Ustadı görmüş bir ağabeyin (Said Özdemir ağabey) dilinden duydum ki, Ustadımız çok mükemmel fransızca bilmiş ve bu dili 20 günden az bir süre içinde öğrenmiş (Tıpkı sahabiler gibi) ve avrupalılara bir caminin avlusunda iki saate yakın iman dersi vermiş fransızca. (O zaman dünya dili fransızca olduğu için, tabii şimdi aramızda olsaydı ingilizce ve almancayı da bir kaç hgaftaya öyrenirdi... çüki o Bediüzzaman) ve onu dinleyen avrupalılar demiş ki, böyle fransızca konuşa bilmek için Fransada doğup büyümek icab eder.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...