Üstad Bediüzzaman Said Nursi ve Metafizik Hakkında Bilgi Verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Metafizik, felsefenin bir dalıdır. İlk felsefeciler tarafından "fizik bilimlerinin ötesinde kalan" anlamına gelen "metafizik" sözcüğü ile felsefeye kazandırılmıştır. Metafiziğin inceleme sahaları varlık, varoluş, evrensel, özellik, ilişki, sebep, uzay, zaman, Allah, olay gibi kavramlar üzerinedir. (Vikipedi)

Fiziki âlem, beş zahiri duyularımız ile hissettiğimiz ve gözlemleyebildiğimiz şu maddi ve somut alemdir ki, bu alemi inceleyen ilim dallarına da bilim ve fen deniliyor. Beş duyumuzun ve maddi alemin ötelerinde var olan alemlere felsefe metafizik, din ise alem-i gayb ve ukba diyor.

Bir cihetle kabir, mahşer, cennet ve cehennem gibi menziller metafizik aleminin birer şubeleri birer sahalarıdır denilebilir. Lakin metafizik kavramı insan aklının mahsulü olan felsefeye ait bir terim olduğu için, din gibi manevi ve gaybi alemleri kuşatamıyor. Sadece genel bir isim verip o alemlerin mahiyetini sönük kafa feneri hükmünde olan aklı ile çözmeye çalışıyor.

Risale-i Nurlar Kur’an-ı Kerim’in esaslı ve hakikatli bir tefsiri olduğu için, gücünü ve fikrini vahyin o eşsiz ve benzersiz ikliminden alıyor. Bu sebeple Risale-i Nurların sahasına metafizik denilebilir, ama beslenme ve kaynağına metafizik demek doğru olmaz. Metafizik felsefeye ait bir terim iken ahiret ve ukba menzilleri dine ait bir kavramdır. Bu noktadan Risale-i Nurlar dinin malzemeleridir, felsefenin malzemeleri değil.

Ama Risale-i Nurlar batıl felsefenin batıl fikirlerini çürüttüğü için, saha ve ilgi noktasından metafizikten bütün bütün alakasız ve ilgisiz denilemez. Sadece kaynak ve beslenme noktasından farklılık arz eder. Risale-i Nurlar Kur’an'dan beslenir, metafiziki ilimler ise felsefeden beslenir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...