Üstad "Beni idama mahkum eden zatlar..." ibaresini kullanmıştır. Halbuki Üstad bildiğimiz kadarıyla hiçbir zaman idama mahkum edilmemiş, sadece idam cezasıyla yargılanmıştır. Bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mühim bir suale hakikatli bir cevaptır
"Büyük memurlardan birkaç zat benden sordular ki: 'Mustafa Kemal sana üç yüz lira maaş verip, Kürdistana ve vilâyât-ı şarkiyeye, Şeyh Sinûsî yerine vâiz-i umumî yapmak teklifini neden kabul etmedin? Eğer kabul etseydin, ihtilâl yüzünden kesilen yüz bin adamın hayatlarını kurtarmaya sebep olurdun.' dediler."
"Ben de onlara cevaben dedim ki: Yirmişer, otuzar senelik hayat-ı dünyeviyeyi o adamlar için kurtarmadığıma bedel, yüz binler vatandaşa, her birisine milyonlar sene uhrevî hayatı kazandırmaya vesile olan Risale-i Nur, o zâyiatın yerine binler derece iş görmüş. Eğer o teklifi ben kabul etseydim, hiçbir şeye âlet olamayan ve tâbi olmayan ve sırr-ı ihlâsı taşıyan Risale-i Nur meydana gelmezdi. Hattâ ben, hapiste muhterem kardeşlerime demiştim: Eğer Ankara'ya gönderilen Risale-i Nur'un şiddetli tokatları için beni idama mahkûm eden zâtlar, Risale-i Nur ile imanlarını kurtarıp idam-ı ebedîden necat bulsalar, siz şahit olunuz, ben onları da ruh u canımla helâl ederim."(1)

Buradaki "idama mahkum etmek" tabiri, yargı ve hukuk açısından değil; zihniyet ve keyfilik açısındandır. Yani bazı dinsiz adamlar ve komiteler, kafasında, Üstadı idama mahkum etmişler ve bunun hukuk ve yargı açısından da tatbiki için çok çalışmışlar; ama o kafalarındaki kabulü hayata geçirememişler. Üstad buna rağmen, "O dinsiz adamlar Risale-i Nurları kabul edip imanlarını kurtarsalar, ben onlara hakkımı helal edeceğim." diyerek, üstün iman ve şefkatini gösteriyor. Yoksa mevzubahis olan husus; hukuki süreç değildir.

(1) bk. Emirdağ Lahikası-I, 2. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...