Üstad ehl-i fetretin, ehl-i necat olduğunu söylemekte. Buradan yola çıkarak, Ebrehe ve ordusunun ehl-i necat olduğu söylenebilir mi? Ehl-i sünnet âlimlerinin bu meseledeki görüşleri nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu sualin cevabını sadece Ebrehe Ordusu açısından değil de ehl-i fetret açısından cevaplandırır isek, daha isabetli ve istikametli bir yaklaşım olur.

1. İmam-ı Eş’arî'ye göre ehl-i fetret ehl-i necattır. İman etmekle mükellef değildir. Cenab-ı Hak, “Biz peygamber göndermediğimiz kavme azab etmeyiz.” buyuruyor. Ancak, zulümlerinden, kul haklarından ve diğer mes’uliyetlerinden hesaba çekileceklerdir.

2. İman, ibadet ve bazı ahlakî kıymet ölçüleri itibariyle fetret ehli mes’ul olmaz.

3. Kul hakkı ve zulüm cihetiyle insanlar, fetret döneminde olsun veya olmasın mes’uldürler ve muhasebeye çekileceklerdir. Buna delil; boynuzsuz hayvan, boynuzlu olandan kıyamette ve haşirde kısasını ve hakkını alacaktır. Demek ki hayvanlar arasında dahi bir mizan ve adalet tecellisi olacaktır. Aklı olmayan hayvanlar bu muhasebeden geçer ise; aklı olan beşer fetret döneminde dahi olsa, muhasebesi görülecektir.

4. “Allah küfrü devam ettirir, ancak zulmü devam ettirmez.” hakikati; iman ve küfrün resullerle alâkalı bir teklif meselesi olduğunu gösteriyor. Ancak zulüm, tecavüz ve kul hakkı; insanlık ve hayat ile alâkalı bir hukuk olduğundan, cezası burada veya öteki âlemde görülecektir.

5. Ayrıca fıtrat kanunları; şeriatın kanunları gibi değildir. Zira fıtrat kendine yapılanı hemen ya taltif eder veya cezalandırır.

İşte; zulümler, tecavüzler, işkenceler ve fecaatler bir nevi kâinatın fıtrat kanunlarına muhalefet olup, onları incittiğinden ehl-i fetret olanlar, mutlaka karşılığını göreceklerdir. Ancak hak dinlere itibar etmediklerinden o cihette ceza görmezler.

Ehl-i sünnet ve’l-cemaat; ehl-i fetretin bil’ittifak ehl-i necat olduğunu ifade ediyor. Ancak bazı İslam âlimleri sadece Allah’ı bulabilme mecburiyeti getirmişlerdir. Ancak bunlar münferid içtihadlardır. Muazzez Üstadımız'ın yukarıda sıraladığımız ifadeleri, ehl-i sünnetin görüşleridir.

Daha geniş bilgi için tıklayınız:

- Fetret ehli kimlerdir? Sorumlulukları nasıl olacaktır? Üstad'ın, fetretle ilgili değerlendirmelerine karşı çıkan bazı çevrelere nasıl cevap vermeliyiz?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...