Block title
Block content

Üstad, Ehl-i Sünnet haricindeki fırkaların meydana çıkmasının sebeplerinden, ilim üzerine uygulanan baskıları dikkatimize arz ediyor. Örnekle açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Taklit ve baskının olduğu yerde kalıpçılık ve taassup çıkar. Bu da ilim adamlarının özgürlük alanını kısıtlar, taassup ve baskı yüzünden ilim adamları  farklı ve değişik düşünceleri dillendiremezler. İlim adamları fikirlerini dillendiremedikleri zaman, fikir ve düşünce dünyası donuklaşıp  matlaşır ve terakki etmez. Bu da taassup ve cehalete kuvvet verir. Halbuki meşverette ve hürriyette insanlar yanlış da olsa fikirlerini beyan eder. Doğru, çabuk parlayıp gün yüzüne çıkar. Hatalı ve yanlış fikirler de düzelme imkanı bulur. Fikirler özgürce çarpıştığı zaman, hak ve hakikat daima galip gelip yanlışları bertaraf eder.

İlmi baskının, siyasi baskının veledi olmasında ise iktidarı elinde bulunduran siyasi otorite kendi otoritesini sağlama almak için, farklı düşünce ve fikirlerden rahatsız olur ve onlara pek fırsat vermek istemez. Bu sebeple  iktidar baskısı dolaylı olarak diğer alanlarda da baskıyı doğurur.

Özet olarak, ilim ve düşünce özgürlüğünün olmadığı bir yerde, yanlış ve batıl şeyler kıyada köşede saklanarak kök salar ve kuvvet bulur. Mutezile, Cebriye, Mürcie gibi batıl ekolleri eleştiren ve hatalarını tespit eden Ehl-i Sünnet imamları çok eza ve cefa çekmişlerdir. İmam-ı Azam ve Ahmed bin Hanbel buna iki örnektir. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Birinci Makale, Sekizinci Mukaddeme | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2658 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...