Üstad Hafızlığı Tamamlamış mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risalelerde bu konu, Tarihçe-i Hayat isimli eserde şöyle geçmektedir.

"Molla Said, günde bir iki cüz okumak suretiyle Kur'anı hıfza başladı. Her gün iki cüz ezber etmekle, Kur'anın mühim bir kısmını hıfzına aldı, fakat iki sünuhat ile tekmili müyesser olmadı:"

"Birincisi, Kur'anın çok sür'atle okunması bir hürmetsizlik olmasın diye; ikincisi, Kur'an hakaikının hıfzının daha ziyade lüzumu var diye kalbine gelmiş..."(1)

Bu konuda, şu ifadelere yer verilebilir:

1. Üstadımız bu hadiseyi on beş-on altı yaşlarında iken yaşamıştı. Dolayısıyla daha sonra Kur'an hıfzını tamamlamadığı açık değildir.

2. Daha sonra hıfzettiği vaki olabilir. Çünkü, Üstadımız'ın hafızasının kuvvetini, kendisini tanıyan herkes tasdik eder. Fakat yinede Kur'anı neden hıfzetmediği konusunu Risalelere almasının şöyle bir irşad yolu vardır. Hafızlık yapan kişilerin Kur'anı hızlı okumaları, Kur'ana karşı bir hürmetsizlik olduğunun dersi verilmektedir.

3. Ayrıca bu zamanda Kur'an'ın lafzının ezberlenmesinden ziyade, hakikatlerinin ezberlenmesi gerektiği dersi verilmektedir.

4. Üstadımız hakkında söylenen "On beş günde Kur'anı hıfzetmiştir." gibi ifadeler, Üstadımız'ın on beş yaşlarında iken, günde iki cüz hıfzetmesine binaen söylenmiş ifadelerdir. Yani günde iki cüz ezberlemek suretiyle on beş günde tamamlanmıştır. Bu konu hakkında risalelerde veya herhangi bir ağabeyimizin ifadelerinde açık bir izaha rastlamamakla beraber, böyle bir sonuca ulaşmamız mümkündür.

(1) bk. Tarihçe-i Hayat, İlk Hayatı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...