Üstad "Hayatımda iki şeyi bilmiyorum; biri korkmak, diğeri unutmak." Üstad'ın bu sözü sahih midir, nerede geçiyor ve nasıl anlamalıyız?..

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Hayatımda iki şeyi bilmiyorum; biri korkmak, diğeri unutmak." Bu cümleyi teyit edip doğrulayacak ifadeler, gerek Risale-i Nur'da, gerek hatıralarda geçmektedir. Şöyle ki:

"Bütün sergüzeşt-i hayatım şahittir ki, hak gördüğüm meslekte gitmeye karşı korku, elimi tutup men edememiş ve edemiyor." (1)

Herkesin gündüz geçmekten korktukları yerlerden onun yalnız başına geçtiğini,(2)

Talebelik yıllarında Mardin’deki Ulu Camiinin şerefesindeki ince demir korkulukların üzerine çıkıp, iki kollarını yanlara açarak dolaştığı,(3)

Üstad'ın, iki minare yüksekliğindeki, Van kalesinin tepesinde iken ayağının kaydığını, aşağı doğru düşerken, ağzından çıkan tek sözün, “Eyvah! Davam” olduğunu. Kendi ifadesiyle, “gaybî bir el” tarafından itilerek, üç metrelik bir kavis çizerek, aşağıdaki mağaranın kapısına düştüğü, (4) gibi ifadeler onun cesaretine işaret eden emarelerdir.

"Bu mevzûu’da kardeşi Molla Abdülmecid hâtıra defterinde şöyle der:

'Kur’an-ı Kerim’i on beş gün zarfında hıfzetti. Kamus-ul Muhitten altmış satırlık bir sahifeyi bir defa okumakla ezberine alırdı. Evet bu zat, gerek medrese, gerekse mekteb ilim ve fenlerinden ezberine aldığı metinleri, kitapları unutmamak için, daima ezberinden okuyup tekrarlamaya mecburiyeti vardı. Ezberinde bulunan metinlerin mecmuu otuz Kur’an kadar idi.'"(5)

Üstad'ın, Siirt’in Tillo kasabasında, Arapça bir lügat olan "Kamus-u Okyanus"u “sin” harfine kadar ezberlediğini, seksen-doksan cild kitabı da üç ayda bir ezberden tekrarlaması da onun hafıza yeteneğinin harikulade olduğunun bir işaretidir.(6)

Üstadımızın imandan gelen harika bir cesareti, fıtrattan gelen müthiş bir hafıza yeteneği var. Bu ifadeler de bu gerçeği dile getiriyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, On Üçüncü Mektup.
(2) bk. Tarihçe-i Hayat, İlk Hayatı.

(3) bk. A. Badıllı, Mufassal Tarihçe-i Hayatı, I/122, İstanbul 1998.
(4) bk. Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Sekizinci Lem'a.
(5) bk. A. Badıllı, Mufassal Tarihçe-i Hayatı, I/147, İstanbul 1998.
(6) bk. Tarihçe-i Hayat, İlk Hayatı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...