Block title
Block content

Üstad Hazretleri, İzmir ve Erzincan depremleri için farklı yorumlar yapmaktadır. Bir depremin nerede imtihan sırrı, nerede ilahi uyarı olduğunun tespitinde kriter ne olabilir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela, deprem gibi umumi musibetlerin kader noktasından çok sebepleri vardır. Bu yüzden sadece  bir sebebe istinat etmek ve öylece izah etmek yanlış olur. Üstad Hazretleri bu sebeplerden bir tanesinin, insanların kusur ve günahları olduğunu beyan ediyor.

İkincisi, depremin manevi gerekçelerinin tamamını ihata etmek mümkün değildir. Bu yüzden ortaya net bir kriter ve standart çıkarıp, bu standartlar ve kriterler varsa, mutlaka deprem olur demek yanlış olur.

Üçüncüsü, deprem, sel, yangın gibi afetler, daha ziyade insanların umumi kusur ve yanlışlarına hem bir ceza, hem de terbiye hükmündedir. Lakin bu gibi hadiseler zahiri olarak rahmet ve cemale uygun düşmüyor gibi görünüyor. Ama, altında çok rahmet ve güzellikler vardır.

Mesela, depremde zayi olan malların sadaka yerine geçmesi, gaflet ve dalalette olanlara bir ikaz olması gibi neticeleri vardır. Aksi taktirde gafletten uyanmayan insanların ebedi hayatları tehlikede kalacaktı. İşte bunun gibi ve daha bilmediğimiz bir çok rahmet ve güzel yönleri vardır. Bunların tahakkuk etmesi o unsurun hareket edip depremi tetiklemesine bağlıdır. Allah, neticede hasıl olacak güzellik ve hayırlar için depremin gelmesine müsaade ediyor, ondan hasıl olacak cüzi zararlara ve şerlere bakmıyor.

Dördüncüsü, büyük suçlar büyük mahkemede, küçük suçlar ise küçük mahkemelerde görülür. Kafir ve zalimlerin suçları o kadar büyük ki, dünya gibi küçük ve fani bir yerde ceza görmeleri mümkün değildir. Bu yüzden Allah onların cezalarını büyük mahkeme olan ukbaya bırakıyor. Masum ve müminlerin küçük kusur ve günahlarının cezasını da bu dünyanın musibet ve sıkıntıları ile temizleyerek, ukbanın o dehşetli zamanına bırakmıyor.   

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...