Üstad hizmet ederken nelere dikkat ederdi, hususan hizmette edeb konusunda ne buyurmuştur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Lahikaların yazılış amaçlarından bir tanesi de budur; yani hizmet adabıdır. Zira öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, ne anlattığımızdan çok, nasıl anlattığımız ön plana çıkmıştır. Neye hizmet ettiğimize değil, nasıl hizmet ettiğimize dikkat edilmektedir. Tabiri diğerle; metod ve tarz üzerinde durulmaktadır. En haklı olduğunuz bir davayı, yanlış üslubunuzdan dolayı kaybedebilirsiniz.

İşte bütün bu nedenlerden dolayı Bediüzzaman, yalnızca neleri anlatmamız ve okumamız gerektiğini yazmakla kalmamış, nasıl temsil etmemiz konusunda da eserler telif etmiştir. Lahika mektupları baştan sona prensipler mecmuasıdır. Bu mekuplarda en çok işlenen konuları başlıklar halinde ifade etmek gerekirse, şunları sayabiliriz:

1. İhlas
2. Uhuvvet
3. Teşrik-i mesai
4. Sabır ve şükür
5. Müsbet hareket
6. İtidalı dem
7. Sırren tenevveret, (sessiz hizmet de diyebiliriz).
8. Azami dikkat ve ihtiyat
9. Kitap okuma ve okuduğunu yaşama
10. Şefkat ve hikmet

Sayılan bu on başlık, seçilmiş on başlıktır; daha çok saymak mümkündür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...