Üstad "hizmetçime", "hizmetçilerim" gibi ifadeler kullanıyor; bu ifadeleri nasıl anlamalıyız? Yanındaki Ağabeyleri, şahsi hizmetlerinde istihdam etmesi gibi anlayanlara ne cevap vermeliyiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretlerinin yanında bulunanlar, iman ve Kur’an hakikatlerine hizmetçilerdir. Yoksa aristokrat zihniyetinin anladığı ve yaşadığı gibi, şahsına hizmet ettirmek ve şahsi işlerini gördürmek şeklinde değildir. Üstad Hazretlerinin istiğna ve şahsına teveccüh göstermeyi men etme düsturu bunun en kati vesikasıdır. Üstad Hazretlerinin Tarihçe-i Hayat'ını incelediğimizde, bu iddianın asılsız ve dayanaksız olduğu anlaşılır.

Üstad Hazretleri talebelerini sadece iman ve Kur’an hizmetinde istihdam etmiştir. Onun dışında onlardan şahsi olarak asla ve kata faydalanmamıştır.

Ayrıca bizim örf ve adetlerimizde, yaşlı ve acuze insanlara yardım etmek şeref ve haysiyet olarak addedilir. Böyle ahlaklı ve olgun gençlerin yetmiş seksen yaşına varmış, kimsesi olmayan, üstelik sürekli göz hapsinde bulunan bir zat-ı muhtereme Allah için yardım etmelerinin neresi menfaat, neresi tenkide mahal bir meseledir anlamak zor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...