Üstad için; çağdaş, demokrat, hürriyetçi ve medeniyetçi deniyor. Müslüman çağ üstü değil mi, O'na "çağdaş" demek hakaret olmaz mı? Demokrasinin de küfür olduğunu söylüyorlar!

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Gerek davranışlarındaki bu ciddiyet ve samimiyet, gerekse Kur'ân ve iman hizmetindeki üslubu fevkalâde câlib-i dikkattir. Eserleriyle ve davranışlarıyla göstermiştir ki; yeni tabiriyle, tam anlamıyla çağdaştır, demokrattır, hürriyetçi ve medeniyetçidir. Bütün beşer ondan sevgi, kardeşlik, feragat ve fedakârlık öğrenebilir." (1)

Demokrasiye küfür diyenler, Ehl-i sünnet düşmanı, sapkın, şiddete meyilli, cahil, mutaassıp neo selefçilerdir; güncel ifadesi ile değişik isimdeki bazı terör örgütleridir. Yani cumhuriyet ve demokrasi, İslam açısından en ideal yönetim şeklidir.

Hazreti Ebu Bekir (ra)’in seçilme şekli ile demokrasi arasında sıkı bir bağ vardır. Şayet demokrasi yönetim biçimi olarak şirk olmuş olsa idi, sahabelerin de şirke girmiş olması gerekirdi. Hem Kur’an'da en çok tavsiye edilen şeylerden birisi de "şura ve meşveret"tir. Cumhuriyet ve demokrasi, öz itibari ile şura ve meşveret sayılır.

Evet, İslam dini cumhuriyet ve demokrasinin özünü teşkil eden istişare ve meşvereti şiddetle tavsiye ediyor. Bu hususta bir çok ayet ve hadisler varid olmuştur. Şöyle ki:

Kur’an-ı Kerim, seçkin insanların bir özelliğini “Onlar, aralarında şura yaparlar.”(Şura, 42/38) şeklinde anlatır. Taraf-ı İlahiden Hz. Peygambere, “Yapacağın iş hususunda onlarla meşveret et.”(Âl-i İmran, 3/159) emri verilmiştir.

Hz. Ebu Hüreyre,

“Ben, arkadaşlarıyla Resulullah'tan daha çok istişare eden birini görmedim.” (Tirmizi, Cihad, 35)

der. Bütün bu ayet ve hadislerin teşviklerine bakıldığında, İslam dinin özüne en yakın yönetim şeklinin, İslam terbiyesinden geçmiş cumhuriyet ve demokrasi olduğunu görüyoruz. İstibdat rejimlerinden olan saltanat ve onun gibi rejimler, kemal noktasından İslam’a uygun değildir.

Çağdaşlıktan maksat, cumhuriyet, demokrasi, bilim, teknoloji gibi insanlığın dünya saadetine hizmet eden kavramlar ise, çağdaş olmak güzel bir şeydir. Yoksa ehli dünyanın ve fesat komitelerinin, kasıtlı olarak, dindarları aşağılamak ve inkârlarını ifade etmek adına söyledikleri"çağdaş" kavramı, elbette düzgün bir kavram değildir.

(1) bk. Tanıyanların Dilinden, Galip Gigin

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...