Üstad için halüsinasyon ittihamına karşı "Ben çok şükrediyorum ki, bir hadîs-i şerifin mazhariyeti bu ihtimalle bana verilmiş." ifadesindeki hadis hangisi olabilir? Bu hadise herkes mazhar olabilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve 'gayr-ı ilmî' tabir ettikleri mahremlere karşı demişler ki: 'Bazen cezbeye ve şuurun heyecanına ve ihtilâl-i ruhiyeye kapılmasından, bu eserlerle mes'ul olmamak lâzım geliyor.' mânâsını ifham ediyorlar. Ve 'Eski Said', 'Yeni Said' tâbirinde iki şahsiyet; ve ikincisinde, fevkalâde bir kuvvet-i imaniye ve ilm-i hakaik-i Kur'âniye mânâsını, filozofların hatırı için 'Bir nevi cezbe ve ihtilâl-i dimâğiye ihtimali var.' diye hem bizi şiddetli tabiratın mes'uliyetinden kurtarmak, hem muarızlarımızı okşamak için 'sem ve basar cihetinde hallüsinasyon hastalığı ihtimali nazar-ı dikkate alınabilir.' demişler. Onların bu ihtimalini esasıyla çürüten, ellerine geçen ve bütün akılları geri bırakan Nur Risaleleri ve bütün avukatlara hayret veren Müdafaa ve Meyve Risaleleri kâfi ve vâfi bir cevaptır. Ben çok şükrediyorum ki, bir hadîs-i şerifin mazhariyeti bu ihtimalle bana verilmiş."(1)

“Mü’minler ancak, Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen/kalpleri ürperen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine tevekkül eden/Ona dayanıp güvenen kimselerdir.”(Enfâl, 8/2)

“Onlar öyle kimseler ki, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer; başlarına gelene sabrederler…”(Hac, 22/35)

Bir hadis-i kudsî’de de “Rahmân olan Allâh’ın cezbelerinden bir cezbe, ins u cinnin ibadetine bedeldir” buyrulmuştur. (2)

İslam tarihinde bütün müceddid ve alimler benzer iftiralara maruz kalmışlardır. Hatta nebiler de aynı iftiraya maruz kalmışlar. Ehl-i dalaletin bu ithamları ehl-i Hakk'ın makbuliyetine adeta bir alamet haline gelmiştir denilebilir.

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, On Üçüncü Şua.
(2) bk. Bursevî, İsmail Hakkı, Tefsûru Ruhu’l-Beyan, IX/365.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Eneskanaat
Sizlerden Allah razı olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...