Block title
Block content

Üstad, ifritlerin, şeytanların dahi teshir edilebileceğinden bahsediyor. Günümüzde şeytanları musahhar eden insanlar var mı? Veya bu noktaya gelindi mi?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri bu hususta bir şablon ortaya koymuş, lakin günümüzde bu şablonun oluştuğuna dair elimizde bir veri mevcut değildir. Şeytanı itaat altına almak manası sadece maddi ilimler noktasından değil, tahkiki iman ile de şeytan itaat altına alınabilir. Maneviyatı ve imanı kuvvetli olan alim ve evliyaların, tarihte de cin ve şeytan gibi gizemli mahlukları itaat altına alıp bir çok işlerde istihdam ettiği ifade edilir.

Bu belki ileri dönemlerde bir disiplin ve bilimsel bir metot hâline de dönüşebilir, bunun din ve akıl ile çelişen bir tarafı yoktur. Nitekim parapsikoloji ve telepati yöntemleri, bu hususta atılmış en ciddi adımlar olarak kabul edilebilir.

Parapsikoloji, duyu dışı algılama, psikokinezi, “ölümden sonra yaşam” gibi konulara ilişkin olan, paranormal (normal dışı, normal ötesi) olduğu düşünülen olayların deneysel yöntem yoluyla çok "disiplin"li (çok yöntemli) etüdüdür. Parapsikologlar tarafından, telepati, durugörü gibi paranormal yetenekleri, psikokinezi fenomenini ve diğer çeşitli psişik fenomenleri konu alan bir araştırma alanı olarak görülür.

Telepati ya da uzaduyum, bireyler arasında bilinen beş duyunun yardımı olmaksızın gerçekleştiği ileri sürülen bilgi aktarımıdır. Bir başka deyişle telepati, parapsikolojide incelenen paranormal bir yetenek olup, bireyler arasında duyular dışı algılama yoluyla düşünce, fikir, duyum veya imajların aktarılmasını sağladığı ileri sürülen tesir irtibatıdır. Terim eski Yunanca’daki “uzak” anlamına gelen tele (τηλε) sözcüğü ile “etkilenme, tesir almış olma, hissetme” anlamlarına gelen patheia (πάθεια) sözcüğünün birleştirilmesiyle elde edilmiş olup, önceden kullanılan “düşünce aktarımı” teriminin yerini almak üzere SPR’nin kurucularından Fredric W. H. Myers tarafından 1882’de ortaya atılmıştır. Birçok Doğu Bloğu ülkesinde telepati yerine "bio enformasyon" terimi kullanılmıştır...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...