Üstad "İlahımız, Ya İlâhî, Ya İlahena" diye dua etmektedir. İlah kelimesi esmâ mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İlah; isim değildir; ulûhiyeti ifade eden ihatalı bir kelimedir; itaat ve ibadet olunan demektir. Yani İlah, Mabud manasına gelir.

Bu mânaya şu âyetler açık bir şekilde işaret ediyor.

"Onlar, (kâfirler, müşrikler) o kimselerdir ki, Allah ile berâber başka bir ilâh tanırlar. Onlar, yakında (başlarına gelecek âkıbeti) bileceklerdir."(Hicr Suresi, 15/96)

"Onlar, âlimlerini ve râhiplerini Allah'tan başka ilâhlar edindiler. Meryem'in oğlu Mesîh'i de (ilâh edindiler). Hâlbuki onlar da ancak bir olan Allah'a ibâdet etmekle emrolunmuşlardı. Allah Teâlâ'dan başka hiçbir ilâh yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden tamâmen münezzehtir."(Tevbe Suresi, 9/31)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...