Üstad, İmamı Gazali için, "Beni Hz. Ali'ye bağlayan yegâne üstadım" diyor. Bunun manası nedir, nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Diyorlar: 'Said yanında başka kitapları bulundurmuyor; demek onları beğenmiyor. Ve İmam-ı Gazâlî'yi (r.a.) de tam beğenmiyor ki, eserlerini yanına getirmiyor."

"İşte bu acip, mânâsız sözlerle bir bulantı veriyorlar. Bu nevi hileleri yapan, perde altında ehl-i zındıkadır; fakat, safdil hocaları ve bazı sofuları vasıta yapıyorlar."

"Buna karşı deriz ki: Hâşâ, yüz defa hâşâ! Risale-i Nur ve şakirtlerinin bir üstadı olan Hüccetü'l-İslâm İmam-ı Gazalî ve beni Hazret-i Ali ile bağlayan yegâne üstadımı beğenmemek değil, belki bütün kuvvetleriyle onların takip ettiği mesleği ehl-i dalâletin hücumundan kurtarmak ve muhafaza etmektir."(1)

Büyük zatlar ve evliyalar, manevi alemde hay ve diridirler. Onlar sadece günah ve ceset noktasından ölürler. Hatta bazı evliyalar aynen hayatta gibi, öldükten sonra da manevi tasarruflarına devam ederler.

"Ruhu nuraniyet kazanmış evliyaların maddi tasarrufları öldükten sonra da devam eder." prensibi Ehl-i sünnetçe de kabul görmüş bir prensiptir. Bu zatlar aynı hayatta gibi, talebelerinin üzerinde tasarruf ve terbiyeleri devam eder.

Bu hususta meşhur olmuş üç evliya zat vardır; Hayati Harrani Hazretleri, Maruf-u Kerhi Hazretleri ve AbdulKadir Geylani Hazretleri... Bu üç zatın manevi tasarrufları aynı hayatta gibi devam ediyor diye ehli kalp ittifak etmişlerdir.

Farklı meşrepten olan Mevlana Bağdadi Hazretleri, Nakşi mesleğini Kadiriliğin hakim olduğu Bağdat’a getirdiği vakit, ilk dönemler başarılı olamamıştır. Bu başarısızlığın sırrı ise manevi alemde tasarrufu devam eden Geylani Hazretlerin müsaadesizliğidir. Bunu fark edince Şah-ı Nakşibend ve İmam Rabbani'den iltimas ister. Bu iki zat manevi alemde Geylani Hazretlerinden izin alınca, ondan sonra Bağdat sel gibi Hazreti Mevlana'ya teveccüh eder ve başarılı olur.

Bütün bunlar gösteriyor ki, İmam Gazali gibi büyük alim ve evliyalar, manevi tasarrufları ile manevi işleri görebiliyorlar. Kendinden sonra gelecek müceddilerin terbiyesi ve manevi inkişafı ile ciddi alakadarlar. İşte Üstad Hazretleri bu ifadelerinde bu alakadarlığa işaret ediyor. Demek İmam Gazali Hazretleri manevi alemde Üstad Hazretlerini İmam Ali (ra)’a bağlayıp ona rehberlik yapmış.

(1) bk. Kastamonu Lâhikası, 114. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...