Block title
Block content

Üstad insanın, Cenab-ı Hakk'ın bütün esma ve sıfatlarına mazhar olduğunu söylüyor. Kafirlerlerin mazhariyetini nasıl anlaşılmalıdır? Kafirin Hadi ismine mazhar olması gerekmez mi; mazhar ise neden küfürde kalmıştır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem deme ki, "Ben mazharım. Güzele mazhar ise güzelleşir." Zira, temessül etmediğinden, mazhar değil, memer olursun."(1) 

Allah’ın isimlerine mazhar olmak, o isimlerin manasını üzerinde göstermek demektir. Memer ise gelip geçilen yer demektir. Su kanaldan geçer gider, ama kanal sudan bir özellik kazanamaz ya da suyun bir vasfını üzerinde gösteremez. İnsanlar her gün cadde ve kaldırımlardan  gelip geçerler, ama cadde ve kaldırımlar asla insanlardan bir vasıf ya da hasiyet alamazlar. Mesela, yollar insandan şuur ve hayat alamazlar.

Aynı şekilde kafirlerin mahiyeti de cadde ve kaldırımlar gibi Allah’ın isim ve sıfatlarının uğrayıp üzerinden geçtiği bir memer, bir yoldur. Ama kafirler asla bu isim ve sıfatlara mazhar ve makes olmuyorlar, sadece üzerinden gelip geçiliyor. Gelip geçme noktasından her isim kafirin mahiyet aynasından veya yolundan gelip geçebilir, ama asla kafirler  o isimlere  tecelli ve mazhar olamazlar.

Kafir müminin zıddı olması hasebi ile küfrün çirkin yüzünü üstünde  gösterip, imanın güzel yüzüne insanı sevk ve teşvik edebilir. Bu noktadan kafir de dolaylı yönden hidayete vesile olup "Hadi" ismine memer olabilir. Bu mana da bir çeşit "Hadi" ve "Mümin" isimlerinin kafir üzerinde tecellisidir, ama kafirin bundan haberi yoktur. Bu yüzden mazhar değil memer olur.

Mazhariyette bizzat o isimden bir hasiyet almak manası vardır. Mesela, Allah’ın "Adl" ismi müminde tecelli ile kendisini izhar eder. Mümin iman şuuru ile bu adaletin Adl isminden geldiğini bilir ve ondan bir vasıf alır, ama kafirde bu mana yoktur.

Özet olarak, mazhariyet noktasından kafirlerde hiçbir isim tecelli etmez, ama memer olmak noktasından her isim gelip geçebilir. O taşlaşmış duygular üstünde isimler cevelan edebilir.   

(1) bk. Sözler, On Sekizinci Söz  

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Birinci Nokta | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 3281 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...