Üstad "Kureyş’in âlimi yeryüzünün tabakalarını ilimle dolduracaktır." hadisinin nasıl İmam-ı Şâfiî’ye işaret edip haber verdiğini söylüyor?

Soru Detayı

"Hem ferman etmiş ki: عَالِمُ قُرَيْشٍ يَمْلاَُ طِبَاقَ اْلاَرْضِ عِلْمًا * [ 3 ] deyip, İmam-ı Şâfiî'ye işaret edip haber veriyor. (19.mektup 6.nükteli işaret)"
- Üstad Bediüzzaman hadisteki işaret edilen kişinin İmam-ı Şafii hazretleri olduğunu nasıl söylemiştir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hz. Peygamber (asm)’in, “Kureyş’in âlimi yeryüzünün tabakalarını ilimle dolduracaktır.”(1) hadisi ile İmam Şafi'ye işaret ettiği kabul edilmektedir. Çünkü hem mükemmel ilme hem de Kureyşe dayanması, O'na bakması gayet manidar ve bihakkın yakışıyor.

Bu tarz hadisler birer kalıptır, birer biçilmiş elbiselerdir. Bu kalıbı bu elbiseyi ilmi ile ameli ile irfanı ile kim dolduruyorsa, hadis ona işaret ediyor demektir. Ümmetin ortak aklını temsil eden alimler bu hadise kimin mazhar olduğu konusunda bir kanaat ifade etmiş ise, hadis ona ve ona benzeyenlere işaret ediyor demektir.

Benzer hadisler diğer müçtehit alimler içinde ifade edilmiştir.

Peygamber Efendimiz (asm), "Eğer din, Ülker Takım yıldızında bile olsaydı, Fars’tan bazı kimseler ona ulaşıp alabileceklerdi."(2) buyurarak, başta Ebu Hanife olmak üzere İran'ın emsalsiz bir surette yetiştirdiği ulema ve evliyaya işaret ediyor, haber veriyor.

İmam-ı Süyuti; “Bu hadiste Ebu Hanife’nin kastedildiği pek âşikârdır. Bunda şüphe yoktur. Çünkü Acemlerden, ilimde Ebu Hanife derecesine varan tek bir kimse yoktur.” buyurdu.(3)

Dipnotlar:

(1) bk. Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, II, 53, 54.
(2) bk. age.
(3) bk. İbni Âbidin- Dürr-ül-Muhtar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...