Üstad, Lahikalarda talebelerine sıklıkla, "Aziz, Sıddık Kardeşlerim." şeklinde hitap ediyor. Hep bu hitabın kullanılmasının özel bir sebebi var mıdır? "Aziz" ve "sıddık"kelimeleri ne anlama geliyor; verilmek istenen mesaj nedir?

Üstad, Lahikalarda talebelerine sıklıkla,
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sıddık: Kelime anlamı olarak çok doğru, çok dürüst demektir. Istılah manası ise hakta ve doğrulukta şiddetli sebat ve sarsılmamak demektir.

Dünyanın en azaplı hali ile en cazip ve çekici hali, sıddık birisini yolundan şaşırtmaz, istikametini bozamaz. Kalbindeki iman öyle bir sevidedir ki, dünyanın hiçbir hali bu kimseyi sarsmaz ve yolundan çevirmez. İmanı çelik gibi metin ve sağlamdır. Sıddıkiyet makamı nübüvvet makamından sonra gelir ki, bu makamın piri Hazreti Ebu Bekir (ra)’dır.

Aziz: İzzetli, dost, dinini dünyaya âlet etmeyen, sireti temiz, mânevi kudret ve kuvvet sahibi gibi manalara gelen güzel bir terimdir.

Üstad Hazretlerinin bu kelimeler ve terimler ile talebelerine hitap etmesi, hem hakikattir hem de teşvik etmek içindir. Hakikattir; zira Nur talebeleri dinsizliğin kol gezdiği, prim gördüğü; dindarlığın gericilik kabul edilerek suçlandığı bir zaman ve ortamda iman hizmetine sahip çıkıp, eza ve sıkıntılara katlanarak tam bir izzet ve sadakat ile Kur’an’a hizmet etmişler. Üstad Hazretleri bu hizmetleri bu ifadelerle taltif ediyor.

İkinci bir mana olarak da böyle olunmasını teşvik ve tavsiye ediyor. Yani Nur şakirtleri aziz ve sıddık olmalıdırlar, diye bize ihtar ve ikazda bulunuyor diye de anlamak da mümkündür.

* * *

Evet, Üstad bütün mektuplarının başında aziz, sıddık, fedakâr, kahraman, gayretli kardeşlerim gibi tabirleri kullanıyor.

Bu yaklaşım, pozitlf bir yaklaşımdır. Ve insanlara hitap adına önemli bir üsluptur. Hiç bir zararı olmamakla birlikte, çokça faydaları vardır bu tür bir yaklaşımın.

Birincisi: Beklediği sıfatları, bu nazik üslupla ifade etmiş oluyor. Ve muhatap ta, o beklenti doğrultusunda kendini geliştirmeye gayret ediyor.

İkincisi: Muhataba ne kadar değer verdiğini ifade ederek, ona olan bakışını ortaya koymuş oluyor.

Üçüncüsü: En şerefli varlık olan insanın, varlıklar içinideki yüce değerine vurgu yaparak, aslında bir gerçeği ifade etmiş oluyor.

Dördüncüsü: Kardeş demekle, hizmet içinde, herkesin eşit olduğu ve bir paylaşım çizgisinde hizmet edilmesi gerektiğini ifade etmiş oluyor.

Beşincisi: Bizim de birbirimize bu şekilde yaklaşmamız ve seslenmemiz gerektiğini, işari olarak dile getirmiş oluyor.

Ve hakeza, daha bir çok mesaj çıkarmak mümkündür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ihlasnur
AZİZ: ihlas sahibi olmakla olur. mektuplarda AZİZ denmesi ihlas'a eren ve ihlaslı olan manasındadır. SIDDIK: sadakat'e bakar. Mektuplarda SIDDIK denmesi ise Nurun mesleğine, esasatına sadık manasını ihtiva eder.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ufukalem
İlmine güvendiğim birinden dinlediğim enteresan bir yorum da şöyleydi: Nur şakirtleri SIDDIK olmalı, yani HZ. Ebubekir (R.A.) gibi şüphe duymadan, sorgulamadan tâbî olmalı, mesele aklına yatmamışsa bile gurur yapmayıp demeli ki "Üstadım ya da meşveret ettiğim abilerim diyorsa doğrudur" ; ama bununla beraber gerektiği yerde de izzetini konuşturmalı yani AZİZ olmalı, "bir dakika arkadaş, burada yanlış yapılıyor deyip, çekinmeden hakikati söylemesini de bilmeli ve böylece de hep beraber bir yanlış fikrin, içtihadın peşinden gitme tehlikesine de engel olarak kardeşlerini kurtarmalı.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
şeref askar

“Benim de eski ulemâya iktidaen bu "aziz" kelimesini sıfat olarak kardeşlerime vermemin sebebi ise, onlar dini ve ilmi dünyaya alet yapmadıklarından, ilmin ve dinin izzetini muhafaza ettiklerinden, temsilde hata yok, Yusuf (as)'ın aziz-i Mısır olması gibi, bunlar da derecelerine göre bu asrın azizleridir Cenab-ı Hak onları aziz ediyor.  يعز من يشاء sırrına mazhar ediyor diye istimal ediyorum." Bir hatıra ...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...