Üstad, mehdi olmadığını, şakirdlerinin öyle sandığını, ama bundan dolayı sorumlu olmadıklarını söylüyor. Yine Külliyat'a göre ahir zaman 1980´de başlıyor. Ne düşünüyorsunuz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanların bir kişiye hüsnü zan ederek, "bu mehdidir" demelerinin dinimizce hiçbir sakıncası yoktur. Zira bu konuda şeriatın herkesi bağlayan bir kanun ya da emri yoktur. Yani "falan şahıs mehdidir, ona uyun" diye dini bir emir yoktur. Çok kişinin, bu şahıs mehdidir dedikleri kişi için, başkaları mehdi değildir, demelerinin de dinen bir sakıncası yoktur. Kabul etmediği takdirde şeriat açısından bir mesuliyet taşımaz.

Ahir zaman ve Mehdi ile ilgili hadislerin hepsi müteşabihtir. Bu tür hadislerin manası kapalı ve mecazi olduğu için, hakiki ve kuvvetli bir tevil ve tabir istiyor. Üstad Hazretleri eserlerinde bu müteşabih hadisleri hakiki ve sağlam bir şekilde tevil ve tabir etmiş. Bu tevil ve tabirlere dikkat ile bakıldığında, bu hadislerin hakiki manaları da anlaşılır.

Mehdinin zatına, vasıflarına işaret eden hadislerin bir çoğu ya müteşabihtir ya da mehdi gibi hizmet edecek bazı zatların vasıfları ile karıştırılmıştır. Bu sebeple ahir zamanda gelecek mehdi ile ondan önce çıkıp mehdi gibi hizmet eden zatların vasıfları biribirine girift hale gelmiş.

"Ben mehdiyim diye ortaya atılmak, mehdi olmadığının en büyük delilidir." kaziyesince, Üstad Hazretleri ben mehdiyim dememiştir. Mehdi değilim diyen bir zatın elbette gelecekte çıkacak manasına gelen ifadeleri olacaktır. Mehdinin kim olduğunu kendisi değil, insanlar takdir edeceği için, Üstad Hazretlerinin bu birkaç cümlesini tevil ve tabir etmek yerinde olur.

Ahir zamanın en büyük fitne ve fesatları 1980'den önce çıkmıştır. Birinci ve İkinci Dünya savaşları, komünizm rejiminin dünyanın yarısını istila edip dinsizliği devlet rejimi haline getirmesi, hilafetin kaldırılması, Osmanlının yıkılması ve onun yerine ladini bir rejimin kurulması, büyük Deccal'ın ve İslam Deccalinin (Süfyan) zuhuru gibi en büyük ahir zaman alametleri bu tarihten önce zuhur etmesinden dolayı, mehdinin bu tarihlerde geleceği şeklinde bir kanaate sahip olmanın bir sakıncası olmadığını düşünüyoruz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...